Chỉ có con người là biết cười. Phần nhiều cái cười của chúng ta thuộc loại “buồn cười” do ngoại cảnh đem lại làm cho trí tinh nghịch của ta được hả hê. Sự tinh nghịch phần lớn bởi ác tâm, lòng vị kỷ và ghen tị, “buồn cười” làm thỏa mãn tự ái….

Muc Su Phan Thanh Binh
Attachment: Cười Thỏa Mãn