Cụ Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) nhận xét người Việt chúng ta có đặc điểm “gì cũng cười”. Cụ viết: “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười….

Muc Su Phan Thanh Binh

Attachment: Cười