Xin giới thiệu một quyển sách đặc biệt cần thiết cho đời sống của mỗi một cơ-đốc nhân, những hiểu biết thuộc linh được giãi bày trong sách này là không thể thiếu được để chúng ta có thể trưởng thành trở nên người hầu việc Chúa.

Attachments:

QuyenNangSuNgoiCaThoPhuong (QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CA NGỢI VÀ THỜ PHƯỢNG)