Đức tin là trọng tâm để giải quyết những nan đề trong cuộc sống, vì bạn và tôi được tạo để được đổ đầy đức tin. Khi chúng ta được đổ đầy đức tin của Đức Chúa Trời thì chúng ta đang tiến trên một con đường trở thành một dân sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

 

 

AttachmentGiaiquyetnande

 

 

“Nhờ ơn lành của Chúa những cuốn sách nàyđược phéptải về miễn phí trong phạm vi sử dụng cá nhân. Nếu bạn sao chép, tái xuất chuyển giao, ghi âm, dịch thuật hoặc sử dụng  trong bất cứ cách nào thì phải được sự cho phép bằng văn bản của tác giả. Rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn để Thư viện có thêm nhiều sách. “