Để sống trên đời này, bạn cần gì? Cần ăn, cần mặc, cần việc làm, cần những tiện nghi cho cuộc sống… Vâng, đó chính là những nhu cầu cho cuộc sống mà ai cũng cần cả. Tuy nhiên cuộc sống không chỉ có những nhu cầu ấy mà thôi, có nhiều điều bạn cần hơn là những nhu cầu về vật chất.

 

 

Attachment: 7DieuCanNhat