Sách Ê-phê-sô – Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 (Giọng Miền Bắc)

849