Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. (Hê-bơ-rơ 12:1)

Cha tôi nay đã qua đời,
Người đã đi trước vào nơi địa đàng. 1
Cha đã xa cách trần gian,
Có thấy thế giới muôn ngàn rối ren?

Điạ đàng trái đất cách ngăn,
Cha không liên lạc nói năng tâm tình. 2
Cha thấy thế giới hành tinh?
Biết bao hổn loạn, muôn hình tang thương ?

Biết bao gian dối mọi đường ?
Biết bao áp bức ganh tương chức quyền?
Bạo động, khủng bố, liên miên?
Chiến tranh, dịch lệ đảo điên địa cầu?

Trần gian người sống lo âu,
Địa đàng Chúa tỏ mọi câu trả lời.
Trận cầu cha đã xem rồi,
Biết ai thua thắng, lỗ lời trước sau.

Con còn trên đất bao lâu,
Đức tin xin giữ đâm sâu Lời Ngài.
Tin rằng thế giới chuyển lay,
Nằm trong mục đích, trong tay năng quyền. 3

Chúa đã dẹp sóng bão yên, 4
Biến sa mạc chết thành miền xanh tươi. 5
Biến sông thành lộ rạng ngời, 6
Biến vương quốc mạnh thành nơi suy tàn. 7

Bao nhiêu biến cố trần gian,
Mục đích tạo những gian nan thử rèn.
Đức tin trui luyện khó khăn, 8
Trở thành sáng chói vinh thăng nước trời.

Trên cao chứng kiến cuộc đời, 9
Cha cùng sứ thánh vui nơi địa đàng.
Chờ con một khoảng thời gian,
Ta cùng đoàn tụ hân hoan nước trời.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2020

1. Lu-ca 23:43
2. 2 Cô-rinh-tô 12:4
3. Châm-ngôn 21:1
4. Ma-thi-ơ 8: 26-27
5. Ê-sai 43:19
6. Giô-suê 3: 16-17
7. Giê-rê-mi 50: 9, 14. Ê-sai 21: 9
8. 1 Phi-e-rơ 1:7
9. Hê-bơ-rơ 12:1