Bình An

Trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã xin Cha ban Đức Thánh Linh cho con dân Ngài, và Ngài phán cùng các sứ đồ: “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Sự bình an là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài qua Đức Thánh Linh. Khi vâng theo sự hướng dẫn, sống bởi năng quyền của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận được bông trái bình an.
Sau phẩm tính “yêu thương” và “vui mừng,” Sứ đồ
Phao-lô đề cập đến phẩm tính “bình an,” “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
Bình an một trong những mỹ đức của Trái Thánh Linh mà Cơ Đốc nhân có được khi Đức Thánh Linh cai trị. Bình an là trạng thái không sợ hãi hốt hoảng nhưng an tâm và thỏa lòng giữa muôn vàn lo âu trong cuộc sống. Đó là trạng thái có được khi ở trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời và hòa hợp với người khác. Phẩm tính bình an là một trong những mỹ đức được sản sinh ra trong đời sống con cái Chúa từ sự cai trị và hành động của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta đầu phục và phó thác mình cho Chúa để Ngài kiểm soát tấm lòng, ý chí, và tâm trí của chúng ta thì phẩm tính bình an sẽ hiện diện trong lòng chúng ta.
Phẩm tính bình an mà con dân Chúa có được sẽ khích lệ chúng ta đem hòa bình đến cho người khác trong nếp sống hằng ngày. Sứ đồ Phao-lô khuyên, “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Một khi được hòa thuận với Đức Chúa Trời, tấm lòng được bình an thì chúng ta sẽ dễ dàng sống hòa thuận với người khác. Và đó là một phước hạnh cho con cái Ngài, “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9).
Tuy nhiên, cuộc sống chung quanh rất dễ làm chúng ta bất an, sợ hãi. Vì thế, chúng ta phải luôn cảnh tỉnh, giữ mình trong sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Hãy để sự bình an của Chúa luôn ngự trị trong tấm lòng và từ đó đời sống sẽ sinh ra phẩm tính bình an, mang hòa bình đến cho người chung quanh và cho thế giới đầy biến động này.
LCN ước mong Bạn luôn thể hiện phẩm tính bình an của Đức Thánh Linh trong cuộc sống hằng ngày để Bạn có thể giúp người khác nhận biết Chúa và cũng có sự bình an trong Ngài.
Tháng Năm — cầu nguyện cho công việc Chúa tại Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan, nơi đang cần sự cầu nguyện của Bạn. Cầu xin Đức Thánh Linh ban nguồn sống mới cho Hội Thánh Ngài để đem ánh sáng Phúc Âm vào vùng đất phong phú, tự do nhưng cũng đầy cám dỗ tại đây.
Tháng này, chúng ta có ngày Hiền Mẫu vinh danh những người mẹ. Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều gương sáng của các bà mẹ — mẹ của ông Môi-se, mẹ của Tiên tri Sa-mu-ên, mẹ của ông Ti-mô-thê, v.v… Những người mẹ này đã để lại gia tài đức tin vô cùng vững chắc. Mời Bạn cầu nguyện cho người mẹ thân yêu của mình, đặc biệt cho các bà mẹ trong Hội Thánh biết nuôi dạy con cái cho Ðức Chúa Trời.
Tháng Năm cũng có Lễ Ngũ Tuần. Xin Đức Thánh Linh thăm viếng, giúp mỗi Cơ Đốc nhân đầu phục Chúa trọn vẹn để được Chúa chiếm hữu và dẫn dắt. Xin Chúa thăm viếng các HT tại Việt Nam, các HT tại hải ngoại, xin sớm cho có cơn phục hưng đến từ Ngài.
Cầu xin Chúa giúp Bạn tìm thấy sức mạnh nơi Chúa, qua Lời của Chúa và sự tương giao với Ngài để Ban trải nghiệm sự bình an từ Ngài và vâng theo tiếng gọi của Ngài tiếp tục truyền bá Phúc Âm cho quê hương yêu dấu.

Lịch Cầu Nguyện

Vấn Đề Cầu Nguyện

Thứ Tư, 01/5/2024 – Tân Tây Lan: HT Auckland, Mục sư (MS) Lê Sang quản nhiệm (QN). Cảm tạ Chúa cho HT đã mời được MS quản nhiệm. Tạ ơn Chúa cho các chương trình (CT) học KT đã được phổ biến với sự tham gia của tín hữu trong HT, và nhờ đến với Lời Chúa, một số tín hữu đang được lớn lên trong đức tin. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa, Ban Chấp Hành (BCH) được ơn, sức, sự khôn ngoan từ Chúa để phát triển HT, nhất là đẩy mạnh việc yểm trợ CT truyền giáo tại những nơi có người Việt sinh sống.

Thứ Năm, 02/5/2024 – Thứ Năm đầu tiên của tháng Năm là Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện tại Hoa Kỳ (National Day of Prayer). Ngày Cầu Nguyện là thời điểm nhắc nhở người dân Hoa Kỳ quay về với Chúa. Xin Bạn dành ngày này cầu nguyện cho quốc gia, chính quyền địa phương nơi Bạn sinh sống, và cầu nguyện cho mình, cho HT địa phương được phục hưng. Xin cầu nguyện đặc biệt cho ngày bầu cử Tổng Thống và chính quyền các cấp vào ngày 5 tháng 11 năm nay được Chúa tể trị và quan phòng.

Thứ Sáu, 03/5/2024 – Các HT tại Úc Đại Lợi. HTTLVN Sydney (CMA), MS Lê Thiện Tuyến QN, MS Nguyễn Phan Thi phụ tá (PT). Cảm tạ Chúa cho sinh hoạt HT ổn định sau thử thách. Xin Chúa cho CT chăm sóc tân tín hữu và CT huấn luyện của HT được kết quả tốt. Xin Chúa cho sớm có người chăn. Xin Chúa cho HT có thêm người phục vụ Ngài, và cho giữa HT và cộng đồng VN có mối liên hệ gần gũi.
HTTL Tình Thương (CMA), MS Lê Thiện Tuyến QN, MS Nguyễn Phan Thi phụ tá (PT). Xin Chúa cho các CT huấn luyện, CT truyền giảng được tổ chức tốt đẹp; cho ban mục vụ của HT được đầy ơn Chúa. Xin Chúa cho có thêm người vào HT.

Thứ Bảy, 04/5/2024 – Bang New South Wales: HTTL Tây Sydney (CMA), MS Lý Thành Lợi, Truyền đạo (TĐ) Nguyễn Bắc Phương PT. Xin Chúa them ơn lành, sức mới trên tôi con Chúa trong HT để cùng nhau xây dựng HT vững mạnh và phát triển hơn.

Chúa Nhật, 05/5/2024 – HT Bankstown, MS Trần Ngọc Chánh QN, Thầy Nguyễn Văn Nơi PT. Cảm tạ Chúa HT tăng trưởng, con cái Chúa tham gia học KT và trưởng thành trong đức tin. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn; cho con dân Chúa mạnh dạn làm chứng về Ngài cho đồng hương, đạt được kết quả cho nhà Chúa. Xin Chúa ban ơn trong việc tạo mãi cơ sở riêng hầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của HT.

Thứ Hai, 06/5/2024 – HT Báp-tít Tin Lành Bình An, MS Lê Đức Trí. Xin Chúa cho các tín hữu trong HT ham thích Lời Chúa, trung tín cầu nguyện, học KT, và thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho nếp sống của con cái Chúa và đời sống tâm linh sinh bông trái yêu thương để qua đó làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu và biến đổi cộng đồng về cho Vương Quốc Đức Chúa Trời.
HT Báp-tít Việt Nam Hobart, Ông Nguyễn Hoàng Ngữ, Thư ký. Xin Chúa cho sớm có MS chính thức để chăm lo cho HT.

Thứ Ba, 07/5/2024 – HTTL Quê Hương Sydney (CMA), MS Nguyễn Thân Ái. Tạ ơn Chúa về nơi thờ phượng mới tốt đẹp và giờ thờ phượng đã đổi sang 2 giờ trưa Chúa Nhật. Xin Chúa ban ơn trên MS và cho HT tìm được người hướng dẫn thiếu nhi.
HT Báp-tít Tân Tạo (New Creation Life Church). MSNC Văn Công Kháng QN. HT vừa thành lập tháng 8/2023. Xin Chúa cho sớm tìm địa địa điểm sinh hoạt thuận tiện.

Thứ Tư, 08/5/2024 –HT Hy Vọng (IND), MS Lê Ngân Hà. Xin Chúa ban ơn và sự khôn ngoan trên người chăn và BCH để có kế hoạch đáp ứng nhu cầu tâm linh của con dân Chúa, có hướng lo cho giới trẻ và đẩy mạnh việc giới thiệu Chúa cho đồng bào.

Thứ Năm, 09/5/2024 – Lễ Thăng Thiên. Kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu về trời. Xin Chúa dùng ngày này nhắc nhở con dân Chúa Ðại Mệnh Lệnh Ngài truyền dạy, nhen lại tinh thần tích cực truyền bá Phúc Âm trong con dân Chúa. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng trong HT của Bạn năm nay và cho Ban Chứng Ðạo hoạt động mạnh mẽ, tìm được đường hướng tích cực đáp ứng được nhu cầu cần biết Chúa của đồng bào trong vùng.
HT Cơ Ðốc Truyền Giáo (IND), Yagoona, MS Nguyễn Thanh Liêm; HT Villawood (Anh Giáo), MS Nguyễn Lương Việt Võ; HT Lời Sự Sống (PEN), Villawood, MS Hoàng Thanh Hải. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong việc nuôi dưỡng bầy chiên và đem người đến với Chúa; cho HT phát triển thành một HT lành mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Thứ Sáu, 10/5/2024 – HTTL Báp-tít Hurlstone Park, Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Nguyễn Hữu Phúc, MS Aristotle Roberto đặc trách Anh ngữ. Cảm tạ Chúa đã tể trị, quan phòng HT; con cái Chúa tham gia học Lời Chúa qua các lớp TCN, các nhóm nhỏ. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa trong HT hiệp lòng trong sự phục vụ Ngài. Xin Chúa cho con cái Chúa cam kết thực hiện thì giờ Gia Đình Lễ Bái; và thêm ơn, sức mới trên BCH, và các trưởng ban ngành cùng hợp tác trong công việc nhà Chúa. Xin Chúa cho sớm có người chăn.

Thứ Bảy, 11/5/2024 – HT Báp-tít Cộng Ðồng Nếp Sống Mới, Ông Diệp Phú Quý, Thư ký, Thầy Nguyễn Văn Nơi đặc trách linh vụ. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên các đầy tớ Chúa và BCH trong chức vụ. Xin Chúa cho sớm có người chăn bầy.
HTTL Uniting Người Việt, MS Bùi Chí Ái. Xin Chúa ban sức khỏe cho đầy tớ Ngài, cho HT tăng trưởng cả số lượng lẫn chất lượng, cho con cái Chúa hiệp một góp phần mở mang xây dựng Vương Quốc Chúa.

Chúa Nhật, 12/5/2024 – Ngày Hiền Mẫu. Cảm tạ Chúa về người Mẹ trong gia đình. Xin Chúa ban cho Mẹ sức khỏe, niềm vui thỏa trong tâm tình hy sinh cho con cái, dành thì giờ học Lời Chúa, thì giờ cầu nguyện để được sức mới hầu tạo được mái ấm gia đình cho chồng con và là gương mẫu đức tin cho con cháu; xin Chúa an ủi, nâng đỡ Mẹ những lúc mệt mỏi, cô đơn. Xin cầu nguyện cho những người Mẹ trong HT, xin Chúa thêm ơn sức trong sự lao nhọc và dùng đức tin, sự sống đạo của họ nâng đỡ, hướng dẫn gia đình, những người trẻ trong HT vững vàng trong niềm tin.
HT Tin Lành Đắc Thắng (Victory Community Church), MS Nguyễn Văn Ngon QN, MS Nguyễn Hùng Vương hợp tác. Tạ ơn Chúa về địa điểm sinh hoạt mới tại HT Hoxton Park Anglican, thật thoải mái, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu phát triển HT. Tạ ơn Chúa về tinh thần dâng hiến và tích cực hỗ trợ cho công việc Chúa tại Việt Nam. Xin Chúa cho mỗi tín hữu là nhân chứng cho Chúa, gặp gỡ Chúa cách cá nhân.

Thứ Hai, 13/5/2024 – Bang Australia Capital: HTTLVN ACT Canberra, MS Võ Đức Trí rời HT sang Mỹ giữa tháng Tư. Xin Chúa đưa dẫn đầy tớ khác của Ngài đến chăm lo HT. Xin cầu nguyện cho tinh thần yêu mến Chúa của con cái Ngài qua sự ham mến học Lời Ngài và tham gia các lớp cầu nguyện; xin Chúa cho con cái Chúa trung tín bước đi với Chúa và luôn nương cậy nơi Ngài.
HTTL Cabramatta, MS Huỳnh Cẩm Phong, MS Đoàn Trung Chánh. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối Ngài; cho con dân Chúa có tinh thần khao khát Lời Ngài, yêu thương, hiệp tác xây dựng, và mở rộng Vương Quốc Chúa.

Thứ Ba, 14/5/2024 –HTTLVN Fairfield West, MSNC Nguyễn Vệ Nhân; HT Trưởng Lão Việt Nam, Sydney, MS Hà Rin; HT Mùa Gặt, MS Nay Danh; HT Kingdom of God, MSNC Võ Linh Lực QN. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, giúp con cái Chúa dành thì giờ học và xây dựng gia đình trên Lời Chúa, và mạnh dạn truyền rao Tin Mừng.

Thứ Tư, 15/5/2024 – HT New Way (BAP), MS Lê Vũ Thiên Ân; Thầy Trần Thanh Phú và Đoàn Thanh Long được Báp-tít Union of NSW công nhận “Recognised Minister.” Cảm tạ Chúa ban phước tuôn tràn trên HT; cho CT huấn luyện lãnh đạo được kết hợp với Trường Thần Học Gate Way Seminary, California, Hoa Kỳ, đã có 12 sinh viên hoàn tất CT. Xin Chúa cho việc tìm địa điểm mới phù hợp với nhu cầu phát triển của HT.
HT Wollongong, MS Võ Trí Dũng. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối Ngài; cho con dân Chúa có tinh thần khao khát Lời Ngài, yêu thương, hiệp tác xây dựng, và mở rộng Vương Quốc Chúa.

Thứ Năm, 16/5/2024 – Bang Victoria: HTTL Melbourne. Xin Chúa cho tiến trình mời mục sư QN được tốt đẹp. Xin Chúa cho BCH được ơn trong các công tác phục vụ, con cái Chúa có tinh thần hiệp một để phát triển HT.
HTTL Hy Vọng (VECA), MS Nguyễn Thanh Tuấn. Xin Chúa cho mọi sinh hoạt của HT được ổn định. HTTL Footscray (CMA), MS Huỳnh Thiên Trung. Xin Chúa cho con dân Chúa lòng khát khao Lời Chúa, yêu mến Ngài, tích cực hợp tác gây dựng, phát triển HT, và chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.

Thứ Sáu, 17/5/2024 – HT Bình Gốm (Earthen Vessels Church), MS Ðoàn Hưng Khôi QN, MS Lý Quốc Hưng hợp tác. HT dời địa điểm sinh hoạt sang vùng Box Hill, miền đông Melbourne. Đây là HT người Việt duy nhất tại vùng miền đông Melbourne. Xin Chúa phục hưng con dân Ngài đặc biệt hướng lòng đến giới trẻ, đẩy mạnh tinh thần phục vụ Chúa cho các em.
HT Báp-tít Sự Sống Mới Brimbank, MS Ðinh Trường Chinh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, cho con dân Chúa lòng khát khao Lời Ngài và tích cực hợp tác gây dựng, phát triển HT, mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.

Thứ Bảy, 18/5/2024 – HT Richmond (Church of Christ), MS Trần Vinh Quang. Xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài sự khôn ngoan, ơn sức mới để giúp bầy chiên của Chúa lớn mạnh trong đức tin; xin Đức Thánh Linh ban cho HT sức sống sung mãn, cho mục vụ Anh ngữ phát triển, cho HT lòng nhiệt thành tìm kiếm và giúp đỡ những trẻ em nghèo trong cộng đồng.
Trung Tâm Truyền Giảng Tin Lành Yarra, MS Ngô Minh Quang kiêm nhiệm (KN), MSNC Phạm Trung Ái PT; HT Báp-tít Sunshine, MS Nguyễn Hữu Nghĩa. HT Cứu Rỗi, MSNC Huỳnh Thiện Tài và TĐ Trần Thị Ngữ. Xin Chúa giúp tôi con Chúa hết lòng xây dựng công việc Ngài và cho nhiều đồng bào quay lại tôn thờ Ngài.
HT Tin Lành Si-ôn (BAP), MS Trương Quốc Lịch. Cảm tạ Chúa cho HT đã hoàn tất việc sửa chữa và xin được giấy phép hoạt động tại cở sở mới.

Chúa Nhật, 19/5/2024 – Lễ Ngũ Tuần. Xin Chúa Thánh Linh thăm viếng, giúp chính mình đầu phục Chúa trọn vẹn để được Chúa chiếm hữu và dẫn dắt. Xin Chúa thăm viếng các HT tại Việt Nam, các HT tại hải ngoại, xin sớm cho có cơn phục hưng đến từ Ngài.
HT Báp-tít Resevoir, Truyền đạo (TĐ) Võ An Tâm; HT Báp-tít Việt Nam Syndal, Thầy Võ An Tâm KN. Xin Chúa thêm ơn trong sự giảng dạy và lãnh đạo của người chăn; cho con cái Chúa yêu thương, cùng nhau lo công việc Chúa; xin Chúa cho họ luôn dành thì giờ học Lời Ngài, sống đạo, và tích cực chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào.
HT Ân Điển, MS Nguyễn Tiến Dũng. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển và sinh hoạt tốt. Xin Chúa cho con cái Chúa trong HT thêm lòng kính yêu Chúa, ham thích Lời Ngài, và mạnh dạn làm chứng về Chúa cho đồng hương.

Thứ Hai, 20/5/2024 – HT Uniting West Footscray, trong thời gian củng cố và tìm mời MS. Xin Chúa cho con dân Ngài luôn trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài; xin cho họ cam kết đứng chung lo công việc nhà Chúa.
HT Nguồn An Bình (BAP), MS Bùi Quang Minh, vừa được bổ nhiệm chính thức vào chức vụ QN. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển dù mới thành lập và cho tìm được địa điểm sinh hoạt thích hợp; xin cho tôi con Chúa có ơn và ảnh hưởng tốt trong khu vực phía tây này; xin Chúa cho những người mới tin Chúa sớm trưởng thành, trở nên môn đệ vững vàng xây dựng nhà Chúa.
HT St. Albans (CMA). MS Phạm Văn Tín QN, MS Lê Văn Liêm PT. Cảm tạ Chúa cho việc sửa chữa và xin phép hoạt động của cơ sở HT đã hoàn tất. Cảm tạ Chúa dẫn dắt HT Ngài trung tín trong suốt 16 năm qua; con cái Chúa và các ban ngành luôn hiệp một trong sự phục vụ Chúa. Xin Chúa cho người chăn được ơn chăm sóc bầy chiên và ơn rao truyền Danh Chúa có hiệu quả.
HTTL Miền Tây Melbourne (IND), HT mới thành lập do MS Trần Thanh Tâm QN, MSNC Nguyễn Trọng Nhân PT. Xin Chúa cho sớm ổn định và phát triển.

Thứ Ba, 21/5/2024 – HT Springvale, MS Ngô Minh Quang. QN; MSNC Nguyễn Văn Bon PT. Xin Chúa ban ơn, sức lực từ Ngài trên đầy tớ Chúa để xây dựng, phát triển HT, cho con dân Chúa khao khát Lời Chúa và tích cực đi ra truyền bá Phúc Âm.
HT Cơ Ðốc Springvale, MS Lê Kinh Luân. Xin Chúa đồng công với tôi con Chúa trong việc xây dựng HT, xin Chúa cho người hướng dẫn TCN được ơn Ngài, cho CT huấn luyện lãnh đạo của HT có kết quả tốt, và cho HT có đủ tài chánh để lo cho đầy tớ Chúa.
HT Cộng Ðồng Ðức Tin Mitcham (Uniting); HTTL Truyền Giáo Springvale (IND), MS Judy Nguyễn. Xin Chúa cho tôi con cùng hợp tác chăm lo công việc Chúa, giúp HT phát triển ngày càng hơn.

Thứ Tư, 22/5/2024 – HT Springvale Central (CMA), MS Trương Hoàng Ứng; HTTL Seddon (CMA), MS Trần Hoàng Lang; HTTLVN Vicwest (VECA), MS Nguyễn Tiến Dũng. Xin Đức Thánh Linh thêm năng lực trên người chăn, thánh hóa đời sống nhiều con dân Chúa để sống đúng tiêu chuẩn con dân Nước Trời; giúp họ mạnh dạn đi ra thăm viếng chứng đạo đem nhiều người về cho Chúa; cảm thúc các bậc lãnh đạo trong HT tham dự các lớp huấn luyện, học tập phương pháp lãnh đạo thuộc linh.
Nhóm Tín Hữu Báp-tít New Hope, Ông Đặng Hoàng Danh hướng dẫn. Xin Chúa đầy ơn trên người hướng dẫn trong trọng trách chăn dắt bầy chiên, cho con dân Chúa khao khát học hỏi, sống theo Lời Ngài, và tích cực chia sẻ niềm tin.

Thứ Năm, 23/5/2024 – Bang Queenlands: HTTL
Báp-tít Ân Ðiển Brisbane, MS Trịnh Mỹ Hoa; HT Ân Điển Rockhampton, MS Cao Thành Kính. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn; và cho việc mở HT mới tại Cairns được tốt đẹp.
HTTL Uniting Người Việt, MSTS Đặng Ngọc Phước; HTTL Brisbane, MS Viên Thế Trung. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các đầy tớ Chúa và BCH; xin Đức Thánh Linh hướng dẫn HT và giúp con dân Chúa lớn lên trong niềm tin.
HTTLVN Brisbane (CMA), MS Nhữ Đoàn Trung Kiên. Xin Chúa thêm năng lực sức mới trên người chăn, giúp con cái Chúa có tinh thần chia sẻ Phúc Âm và đời sống tâm linh tăng trưởng.

Thứ Sáu, 24/5/2024 – HTTL Ðức Tin Brisbane (Church of Christ), Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Thư ký. Xin Chúa cho HT Đức Tin sớm được Chúa dẫn dắt một đầy tớ Chúa đến chăn bầy chiên của Ngài tại nơi đây. Chúa cho con dân Ngài có lòng nóng cháy để làm chứng cho Chúa cho đồng bào của mình. Và xin Chúa cho CT ủng hộ truyền giáo tại VN của HT được Chúa thăm viếng và đầy ơn.
Xin Chúa ban ơn trên sự phục hưng và hiệp một của con dân Chúa trong HT. Xin Chúa ban ơn trên các CT chứng đạo của HT và cảm động lòng tín hữu để tham gia Ban Thăm Viếng và Truyền Giáo của HT.
HT Trưởng Lão Thánh Kinh Brisbane, MS Nguyễn Gia Hiền; HTTL Việt Nam (Uniting), MSNC Trần Văn Xuyên. Xin Chúa cho MS và BCH có sự khôn ngoan để gây dựng HT, giúp con cái Chúa có giờ riêng tư học KT và cầu nguyện để trưởng thành, mạnh mẽ, và dạn dĩ ra đi làm chứng nhân cho Chúa.

Thứ Bảy, 25/5/2024 – HTTL Báp-tít Inala (Inala Baptist Church), MS Phạm Văn Hiệp. Tạ ơn Chúa cho HT dời sang cơ sở mới thật tiện nghi. Tạ ơn Chúa cho HT phát triển tốt và tham gia sinh hoạt HT chung. Xin Chúa ban ơn sức, đồng công với đầy tớ Chúa trong việc gây dựng và phát triển nhà Ngài, đáp ứng nhu cầu thanh thiếu niên, và con dân Chúa có mối liên hệ thắm thiết với Chúa.

Chúa Nhật, 26/5/2024 –Bang South Australia: HTTLVN Nam Úc, MS Nguyễn Thanh Hùng. Xin Chúa ban khải tượng, thêm ơn sức, và quyền năng mới trên MS, cho các tín hữu ham thích Lời Chúa, tham dự các lớp học KT, và hăng hái tham gia công tác truyền giảng của HT.
HT Enfield–Adelaide (CMA), MS Đào Minh Sơn. Xin Chúa cho người chăn và BCH được ơn Chúa, có khải tượng, và sống tận hiến cho nhà Ngài; xin Chúa cho CT huấn luyện chứng đạo được tràn đầy phước hạnh và kết quả cho Chúa.
HT Salisbury, MS Nguyễn Minh Cương đã về với Chúa. Xin Chúa cho có MS khác đến gầy dựng, huấn luyện nhân sự tạo nền tảng tốt cho sự hình thành và phát triển nhà Chúa trong khu vực có tiềm năng này.

Thứ Hai, 27/5/2024 – Bang West Australia: HT Phúc Âm Toàn Vẹn Perth, Tây Úc, MS Trương Hoài Phong; HTTL Bình An (CMA), hiện không có QN. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, giúp con dân Chúa khao khát Lời Ngài và có đời sống thu hút nhiều người đến với Chúa.
HTTL Vĩnh Hằng (BAP), MS Nguyễn Hữu Đỉnh. Tạ ơn Chúa cho HT mua được cơ sở riêng. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn trong chức vụ chăn bầy và giúp đức tin con cái Chúa ngày càng vững mạnh; xin cho các tín hữu hết lòng kính yêu Chúa, yêu thương nhau, và dạn dĩ chia sẻ Tin Mừng.

Thứ Ba, 28/5/2024 – HT Perth, MS Nguyễn Hữu David. Xin Chúa ban năng quyền, đồng công với người chăn trong việc mở rộng Nước Chúa và nuôi dưỡng bầy chiên; cho công tác chăm sóc tân tín hữu được tốt; cho công tác đào tạo, huấn luyện các tín hữu phục vụ Chúa hữu hiệu hơn.
HTTL Tây Úc, TĐ Lê Huy Khanh. Cảm tạ Chúa cho HT sinh hoạt tốt đẹp và phước hạnh. Xin Chúa cho HT phát triển ngày càng hơn.

Thứ Tư, 29/5/2024 – Hiệp Hội Tin Lành Báp-tít Việt Nam Úc Châu, MS Đoàn Hưng Khôi, Chủ tịch; HTTLVN Úc Châu, MSTS Ngô Minh Quang, Hội trưởng; HTTLVN tại Úc (CMA), MS Huỳnh Thiên Trung, trưởng ban điều hợp. Xin Chúa ban khải tượng, ơn sức mới trên quý đầy tớ Chúa trong trọng trách Chúa giao hầu mở mang Nước Trời.
Xin cầu nguyện cho các MS hưu trí hoặc không nhiệm sở: Quý MS: Nguyễn Thanh Paul (CMA), Phạm Văn Đàng (CMA), Lý Văn Quang (VECA), Tống Đức Tùng Thiện (IND), Lê Văn Hồng (IND), Phạm Quang Vinh (Anglican), TĐ Võ Văn Khương (IND), Phạm Ngọc (VECA), Lý Thái Dương (CMA), Nguyễn Huỳnh Thắng (Báp-tít), Lý Quốc Hưng (Báp-tít), Tăng Tiêu Diêu (Lutheran), Nguyễn Hữu Tín (Báp-tít), và Hồ Đấu. Xin Chúa thêm sức mới, sự vui thỏa trong lúc tuổi cao; xin Chúa cho quý đầy tớ Chúa sớm có nhiệm sở để chung tay trong công tác phát triển Vương Quốc Ngài.

Thứ Năm, 30/5/2024 – CT phát thanh về Việt Nam qua đài Xuyên Thế Giới (XTG—Trans World Radio), MS Nguyễn Thân Ái, đặc trách nội dung. Tạ ơn Chúa vì mỗi ngày Lời Chúa cứ được rao giảng qua đài XTG và nhiều đời sống được gây dựng. Xin Chúa cho sóng phát thanh ngày càng rõ hơn và nhiều người có cơ hội được nghe Lời Chúa qua đài cũng như qua mạng www.xuyenthegioi.com
CT truyền hình TIN & SỐNG phát hình trên VietFace TV qua vệ tinh trên toàn Úc châu; cũng như TIN & SỐNG Ministries — truyền giảng qua truyền thông, do MS Nguyễn Hùng Vương phụ trách. Xin Chúa kêu gọi thêm người dự phần và ban ơn phước mới tuôn tràn trên CT.

Thứ Sáu, 31/5/2024 – Công việc Chúa tại Úc: Xin Chúa kêu gọi và dấy lên nhiều người bằng lòng học hỏi, dấn thân phục vụ Chúa trong những mục vụ tại HT địa phương. Ðặc biệt xin Chúa cho có mục vụ hướng đến những người trẻ trong và ngoài HT, nhất là các sinh viên từ VN sang du học; xin Chúa dùng tôi con Chúa tại đây giúp họ cơ hội biết Chúa, tin nhận Chúa trước khi họ trở về quê nhà. Xin Chúa ban khải tượng và quyền năng trên người lãnh đạo HT để phối trí, hướng dẫn công việc nhà Chúa, cho từng tín hữu nóng cháy dành thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày và chia sẻ niềm tin.

Tâm Tình

“…Cảm ơn VPNS đã gửi cho tôi quyển Sổ Tay Cầu Nguyện cho Miền Bắc. Quyển sổ tay này rất ích lợi, giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt hiểu biết và cầu nguyện có tiêu điểm cho công việc truyền giáo tại Miền Bắc Việt Nam… Xin Chúa ban phước cho các mục vụ của VPNS…” N.X.P., Hoa Kỳ

“… .Tôi tên… mấy năm trước tôi có nhờ quý vị cầu nguyện cho cháu gái bị hở van tim, cháu sẽ soi trong tháng này… Xin cầu nguyện cho cháu… Và cũng cầu nguyện cho anh em trong HT có sự hiệp một trong Chúa…” H.L.W., Hoa Kỳ

“… Hôm nay tôi gửi đến quý vị ….] góp bàn tay trong việc phát hành truyền đạo đơn để rao giảng lời Chúa…”
S.H.H., Hoa Kỳ

“…Cầu xin Chúa Cha Toàn Năng thêm năng lực cho chúng tôi thực hiện cẩn thận đúng các bước của Hướng Dẫn Tĩnh Nguyện của sách SVTK. Đây là điều nhắc nhở và là lời hứa trong năm mới…” T.H., Việt Nam