Xuân về Tết đến có gì vui
Trong Chúa chúng ta thoả nguyện rồi
Bánh Tét, bánh Chưng ba bữa tết
Ma Na, Lời Chúa mãi muôn đời.
Tối tăm, nhân thế cầu thần chết
Sáng láng, Thiên dân hưởng phước Trời
Phơi phới ngày xuân ca ngợi Chúa
Đón xuân trong Chúa trọn niềm vui

XUÂN TUỔI TRẺ

Tuổi trẻ mùa xuân đẹp tuyệt vời
Ước mơ phấn đấu để lên đời
Tư duy, sáng tạo không dừng lại
Dám nghĩ, dám làm chẳng nói chơi
Năng lực, xuân thì luôn thúc đẩy
Đam mê, tuổi trẻ chẳng hề vơi
Tại nhân, mưu sự cần nên nhớ
Thành sự là do bởi ý Trời.

Thi Thiên