Đáng khen người nữ hiền tài,
Công dung ngôn hạnh mấy ai sánh bằng.
Quí hơn châu ngọc vàng ròng,
Người chồng tin cậy nết na của nàng.
Vinh danh tầm thước vẻ vang
Người đời khen ngợi chồng nàng không thôi.
Nàng thức dậy lúc tối trời,
Lo toan vật thực như người quản gia
Phân chia công việc trong nhà,
Xem xét đồng lúa nương xa rẫy gần.
Chẳng hề mòn mỏi đôi chân,
Đem hết năng lực dấn thân sẵn sàng.
Việc công thu xếp giỏi dan,
Hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng phân minh.
Đêm khuya sao sáng lung linh,
Đèn nhà vẫn sáng một mình quay tơ.
Khéo tay dệt lụa đan thêu,
Quan tâm cứu giúp trẻ thơ cùng.
Tâm tình độ lượng bao dung,
Cung cách xử thế vô cùng khôn ngoan.
Dưỡng nuôi con cái đàng hoàng,
Chẳng hề thọc mạch ăn không ngồi rồi.
Có nhiều bà giỏi trên đời,
Nàng thật xuất sắc hơn người biết bao.
Vượt trên tất cả các cô.
Lòng ta tràn ngập nỗi niềm em ơi !
Duyên là giả dối mà thôi.
Phương chi nhan sắc cũng là hư không.
Nàng nào kính sợ Chân Thần,
Sẽ được khen ngợi phước ân đầy tràn.
“Đêm nay dưới ánh trăng ngàn
Tình anh ngày tám tặng nàng tháng ba”

(Phỏng theo Châm ngôn 31:10-31)
Phan Thanh Sơn (Quảng Nam)