Ðằng sau những chiếc xe hơi tại Mỹ, nhất là tại miền Nam California, người ta thường dán những khẩu hiệu nho nhỏ gọi là bumper sticker để nói lên ý kiến hay quan niệm sống của mình.

Có những người dán những câu để đùa nghịch hay chọc phá người khác, nhưng cũng có những câu mang rất nhiều ý nghĩa. Quý vị có thường đọc những câu dán đằng sau xe như vậy mỗi khi dừng lại ở đèn đỏ hay những khi xe chạy chậm gần bên mình không? Tôi rất thích đọc những câu đó để cười một mình, cũng có khi có những câu làm cho mình suy nghĩ. Một trong những câu dán phía sau xe tôi thường đọc thấy trong Mùa Giáng Sinh nầy là câu sau đây: “Wise men still seek Him” tạm dịch là, “Người khôn vẫn còn đi tìm Ngài.”

Ðây là một lối chơi chữ rất hay vì lúc Chúa giáng sinh có những nhà thông thái Ðông phương đã theo ánh sao đi tìm Chúa Hài Ðồng. Bản Kinh Thánh tiếng Anh thời King James của Anh quốc gọi những nhà thông thái nầy là “wise men,” những con người khôn ngoan, những bậc thức thời. Chúng ta vẫn thường gọi là ba vua. Ý nghĩa của câu người ta dán phía sau xe là ngày xưa những nhà thông thái, những con người khôn ngoan biết đi tìm Chúa thể nào thì hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta biết tìm Chúa, chúng ta cũng là những người khôn, những con người thức thời. Dĩ nhiên ai cũng muốn mình là người khôn, muốn mình là con người thức thời. Và để được vậy, chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm những gì có giá trị lâu dài chứ không chạy theo những gì chóng phai tàn ở đời.
Ðể biết người xưa đã tìm kiếm Chúa như thế nào, chúng ta cần đọc lại câu chuyện Phúc Âm nói về việc nầy. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ hai ghi câu chuyện những nhà thông thái hay những con người khôn ngoan thời xưa đã tìm kiếm Chúa như thế nào. Thánh Kinh ghi lại như sau:
Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác-sĩ ở đông-phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:
Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.
Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.
Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. (Phúc Âm Ma-thi-ơ 2:1-12)
Ðó là câu chuyện những nhà thông thái ngày xưa đi tìm Chúa Hài Ðồng được ghi lại trong Thánh Kinh. Ðiều đầu tiên chúng ta cần ghi nhận là Thánh Kinh không cho biết rõ có bao nhiêu ngườ đến tôn thờ Chúa. Chúng ta thường nói đến ba vua hay ba nhà thông thái vì có ba lễ vật dâng lên cho Chúa. Thật ra số người tìm kiếm Chúa không quan trọng bằng phương cách họ tìm kiếm Chúa. Trước hết chúng ta thấy rằng sở dĩ những người nầy ra đi tìm kiếm Chúa là vì có sự xuất hiện của một vì sao. Người xưa tin rằng một vì sao lạ xuất hiện là dấu hiệu của quý nhân hay một vị minh quân ra đời. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Ðấng tạo dựng vũ trụ vạn vật, chính Ngài đã dùng ánh sao đặc biệt nầy để hướng dẫn những con người chuyên nghiên cứu về những vì sao.
Thật ra, trong mọi thời đại và với mọi lớp người, Thiên Chúa luôn luôn dùng những ánh sao tương tự để hướng dẫn chúng ta đến với Ngài. Con người chúng ta bị tội lỗi làm cho u tối, chúng ta không thể nhận ra chân lý nếu không có ánh sáng soi đường dẫn lối. Chính Thượng Ðế ban ánh sáng cho chúng ta để soi đường dẫn lối chúng ta. Ðối với những nhà thông thái ngày xưa Chúa dùng ánh sao, còn với chúng ta hôm nay, Ngài dùng nhiều phương cách khác. Ðó có thể là một tập sách, một tiếng nói, một người bạn hay một người thân trong gia đình. Cũng có thể là một tai nạn, một cơn bệnh, một điều ta tưởng như tình cờ nhưng thật sự không phải. Tùy người, tùy hoàn cảnh, Thiên Chúa đã đến với mỗi chúng ta. Một vị bác sĩ có thể thấy được ánh sáng của Chúa trong những huyền nhiệm của cơ thể con người, một luật gia có thể được Thiên Chúa soi sáng trong những lý luận sắt đá, một nông gia nhìn cây cối hoa cỏ lớn lên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Thật ra như lời Chúa đã dạy, “Sự thật về Thượng Ðế đã được giải bày đã hiển nhiên trước mắt mọi người, ai cũng có thể nhận thấy nhờ những vật hữu hình.”
Cũng như những nhà thông thái ngày xưa, ánh sáng của Thiên Chúa đã đến với Bạn. Nếu chưa từng đến thì ít ra hôm nay qua tiếng nói nầy, Thiên Chúa cũng bắt đầu chiếu vào tâm hồn Bạn một ánh sao để Bạn tìm kiếm Ngài. Những nhà thông thái ngày xưa khi thấy ánh sao họ đã ra đi tìm Chúa và họ đã gặp. Riêng Bạn thì sao? Ánh sáng của Chúa đã chiếu vào tâm hồn Bạn nhưng Bạn có ra đi tìm kiếm Ngài không?
Những nhà thông thái sau khi lần theo ánh sao họ đã đến Palestine và đến thủ đô Giê-ru-sa-lem vì nghĩ rằng đó là chỗ Chúa ra đời. Nhưng họ đã kinh ngạc và làm mọi người kinh ngạc vì không ai biết việc đó cả và bây giờ điều mà mọi người đều làm là giở lại thánh sử để xem cho biết Chúa Cứu Thế phải ra đời tại đâu. Họ giở lại sách thánh và tìm biết rằng Chúa phải sinh ra tại Bết-lê-hem hay Bê-lem, một ngôi làng bé nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa vì đó chính là quê hương của vị minh quân Ða-vít. Với đôi mắt và sự suy luận của con người lúc ấy, Chúa Giê-xu không thể sinh ra ở Bết-lê-hem cách nơi ông Giô-sép và bà Ma-ri cư ngụ những 70 dặm về phía Nam. Chúng ta nên nhớ rằng 2,000 năm trước di chuyển cả trăm cây số như vậy không phải chuyện dễ. Bà Ma-ri mang thai Chúa ở Na-xa-rét, lẽ ra Chúa ra đời ở Na-xa-rét, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, hoàng đế La-mã Augustus đã ra chiếu chỉ bắt mọi người dân phải về nguyên quán để lập sổ bộ và thế là Chúa đã ra đời tại Bê-lem đúng như lời Thánh Kinh đã nói trước. Những nhà thông thái đã nhờ Thánh Kinh để đến Bê-lem mà tìm ra Chúa. Ðiều nầy cho thấy rằng song song với ánh sao hay là sự soi sáng của Chúa chúng ta cũng cần nhờ đến Thánh Kinh là Lời của Chúa. Ðiểm đặc biệt của Thánh Kinh là Thánh Kinh không bao giờ thay đổi. Hàng ngàn năm đã trôi qua, trước Chúa giáng sinh và sau Chúa giáng sinh, lời Thánh Kinh không bao giờ thay đổi và lời đó là la bàn, là bản đồ hướng dẫn chúng ta đến với Chúa. Con người thay đổi và con người không đáng tin cậy nhưng Lời Chúa không bao giờ thay đổi và bao giờ cũng đáng cho chúng ta tin cậy. Nếu Bạn đã một lần được ánh sáng của Chúa soi đường, hãy tiếp tục đến với Lời Chúa, hãy tìm đọc Thánh Kinh. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta biết đâu là chân lý, đâu là con đường phải đi.
Như vậy cùng với sự soi sáng của Chúa, cùng với Lời của Ngài, những nhà thông thái ngày xưa đã đến Bê-lem tôn thờ Chúa. Thánh Kinh cho biết: “Vào đến nhà, thấy Con Trẻ và mẹ Ngài, họ liền quỳ xuống thờ lạy Ngài rồi dâng hiến vàng, trầm hương và nhựa thơm.” Những nhà thông thái ngày xưa được Chúa soi sáng, được Lời của Ngài hướng dẫn, họ đã ra đi tìm kiếm và cuối cùng họ đã gặp được Chúa và tôn thờ Ngài. Ðời người là một chuỗi dài của tìm kiếm. Chúng ta còn thất vọng là vì chưa đạt được điều mình đeo đuổi. Tôi không biết Bạn đang đeo đuổi điều gì, nhưng Bạn sẽ tiếp tục thất vọng cho đến khi nào Bạn tìm được chân lý. Có lẽ một số người cho rằng những nhà thông thái kia là những người dại chứ chẳng có gì là khôn. Theo một ánh sao, vượt ngàn dặm đường đến nơi chỉ để thờ lạy một em bé, tốn của, phí sức rồi ra về có được gì đâu. Vâng, đối với cái nhìn bình thường ta chẳng thấy có gì là lợi lộc trong khổ nhọc nầy cả. Nhưng đây không phải là vấn đề vật chất hay thể xác, đây là giá trị tâm linh. Những người nầy đã được đối diện với chính Thượng Ðế trong thân xác con người. Ðó là một đặc ân vô cùng cao quý mà không bạc vàng nào có thể mua được.
Chúng ta đang sống trong Mùa Giáng Sinh và người đang làm tất cả mọi điều ngoại trừ tìm kiếm trọng tâm của ngày lễ là Chúa Giê-xu. Người Mỹ có thành ngữ, “Jesus is the Reason for the Season,” tạm diễn ý là, “Phải có CHÚA giáng sinh ta mới có LỄ Giáng Sinh” vậy mà người ta đã quên đi mất Chúa, chỉ còn có lễ mà thôi.
Người ta nói rằng trong Mùa Giáng Sinh ai khôn thì đợi sau lễ hãy mua sắm vì sau đó giá rẻ hơn nhiều. Trong Mùa Giáng Sinh nầy ta hãy làm những người khôn, không phải khôn trong việc mua sắm nhưng là khôn trong việc biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị trường tồn. Hãy theo bước chân những nhà thông thái xưa để tìm Chúa. Bạn đã đã Chúa lóe cho thấy một ánh sao, hãy lần theo ánh sao đó, đến với Lời Chúa, hãy đọc Thánh Kinh để biết Chúa và tôn thờ Ngài. Mùa Giáng Sinh nầy tôi muốn tặng Bạn muốn món quà nhỏ đó là những dòng chữ tôi nói ở đầu câu chuyện, “Wise men still seek Him” “Người khôn vẫn còn đi tìm Chúa.” Hãy làm những người thật khôn ngoan trong Mùa Giáng Sinh nầy vì biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị đích thực.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com

www.nguonhyvong.com