Kinh thánh bao gồm 66 sách, được 40 tác giả khác nhau viết ra. Trong thực tế, đó là một bộ sách, và qua hơn 1.500 năm, Đức Chúa Trời  đã sử dụng 40 tác giả khác nhau để viết ra Lời của Ngài vì lợi ích của chúng ta. Cụ thể, Kinh Thánh là Lời của Chúa Jesus và Chúa Jesus là Lời của Đức Chúa Trời. (Xem Giăng 1: 1-5) “Và Ngài mặc áo choàng nhúng trong máu, và danh của Ngài được gọi là Lời của Đức Chúa TRỜI” (Khải huyền 19:13)

Toàn bộ Kinh Thánh là Lời của Chúa Jesus Christ và không chỉ là những chữ màu đen trên giấy trắng.

– Tôi muốn cung cấp một số thông tin thú vị mà tôi có được từ internet liên quan đến Kinh Thánh.

– Hơn 2.100 ngôn ngữ có ít nhất một bộ Kinh thánh bằng mỗi một ngôn ngữ đó.

– Có hơn 168.000 cuốn Kinh thánh được bán hoặc tặng cho những người khác ở Hoa Kì mỗi ngày.

– Có 20 triệu cuốn Kinh thánh được bán mỗi năm tại Hoa Kì.

– Hội Gideon quốc tế đã phân phối 59.460.000 cuốn Kinh thánh trên toàn thế giới vào năm ngoái (2017). Đó là phân phát hơn 100 cuốn Kinh thánh mỗi phút.

– Zondervan, một nhà xuất bản Kinh Thánh hàng đầu, có hơn 350 phiên bản Kinh Thánh khác nhau đang được in ngay bây giờ.

– 92% người Mỹ sở hữu ít nhất một cuốn Kinh thánh, cho dù nó được tặng cho họ hay được họ mua.

– Có 1.300 bản dịch Kinh thánh bằng các ngôn ngữ mới.

– 100 triệu cuốn Kinh thánh được in mỗi năm.

– Trên thế giới ngày nay, có hơn 80.000 phiên bản Kinh Thánh khác nhau tạo ra ít nhất một lần bán hàng năm.

– YouVersion, một ứng dụng Kinh Thánh được tải xuống cho các thiết bị di động hàng đầu, có hơn 100 triệu lượt tải xuống. (Tôi có ứng dụng này cho mình)

– Hơn 66.000 người đang sử dụng ứng dụng Kinh Thánh tại bất kỳ mỗi giây nào.

– Ba người chia sẻ một câu Kinh Thánh trên mạng xã hội của họ trong mỗi giây.

– Ê-sai 53: 5 là câu Kinh Thánh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng hiện nay.

– 77% mọi người nói rằng họ đọc Kinh thánh thường xuyên hơn vì họ có sẵn trên thiết bị di động.

– Năm 2005, Thomas Nelson, một nhà xuất bản Kinh Thánh hàng đầu, đã xuất bản 60 phiên bản khác nhau của Kinh thánh.

– Có 900 phiên bản khác nhau của Kinh Thánh chỉ bằng tiếng Anh.

Bây giờ điều này là thú vị hơn nữa.

– Một cuộc khảo sát của viện Gallup cho thấy ít hơn 50% người Mĩ có thể đọc tên cho cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh.

– Chỉ 1 trong 3 sở hữu chủ Kinh Thánh biết rằng Chúa Jesus đã giảng Bài giảng trên núi.

Kết luận:

Ngày nay hầu như mọi người ở các nước Tây Phương đều có Kinh thánh bằng ngôn ngữ của mình, cho nên họ sẽ bào chữa mình ra sao khi Đức Chúa Trời xét xử họ? Họ không thể chữa mình vì họ đều có Kinh thánh mà Kinh thánh vạch trần tội lỗi họ.

Chúa Jêsus và Lời của Ngài đang bị phỉ báng ngày nay theo những cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy trong những ngày ở trên trái đất này. Như chúng ta đã thấy, Kinh Thánh rất phong phú nhưng bị hầu hết mọi người, thậm chí Cơ Đốc nhân, bỏ lơ. Kinh thánh  không chỉ bị bỏ lơ. Kinh thánh còn bị chế giễu, cố tình dịch sai lạc để thúc đẩy cái ác, và bị từ chối như một cuốn sách cổ tích lỗi thời.

Trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy Ngài hiện đến trong sự sáng chói của Ngài và Lời của Ngài sẽ giống như một thanh gươm hai lưỡi phát ra từ miệng Ngài.

Chúa đã cung cấp một cách để bất cứ ai tin họ sẽ được cứu nếu họ sẽ tin vào Ngài bằng đức tin đơn giản giống như trẻ con. Tuy nhiên, nhiều người ngày nay sử dụng tên của Ngài như một lời nguyền rủa, chế nhạo Lời của Ngài trong Kinh thánh và ghét tất cả những gì Chúa Jesus đại diện.

“Kẻ bác-bỏ Ta, và không nhận các lời nói của Ta, có đấng phán-xét kẻ đó; lời mà Ta đã nói là cái sẽ phán xét kẻ đó vào ngày cuối” (Giăng 12:48)

Tất cả những ai chế nhạo, ghét bỏ, xuyên tạc, phớt lờ và từ chối Lời Chúa hôm nay, sẽ bị nó xét xử về sau! Lưu ý rằng Chúa Jesus nói gì trong Giăng 12:48. Đây là thì quá khứ vì lợi ích của chúng ta. Ngài đang nói về chính Lời mà chúng ta gọi là Kinh thánh. Chính Lời Chúa đang bị mọi người vùi dập hôm nay sẽ là vị thẩm phán của họ. Họ sẽ bị chính cuốn sách nầy xét đoán.

Người vô tín bỏ lơ Kinh thánh là lẽ tự nhiện, nhưng bạn là Cơ Đốc nhân – bạn đối xử với Kinh thánh ra sao? Bỏ lơ, xuyên tạc, bất tuân hay chăng? Lời Kinh thánh sẽ xét đoán chúng ta chẳng sai khi Chúa đến.

Sưu Tầm