30 tháng 4 năm nay đánh dấu 35 năm ngày chúng ta xa quê hương. Biến cố 30.4.75 đã ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Sự việc đã trở thành tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn cho nhiều người. Nhiều gia đình tan nát, nhiều đau thương, đổ vỡ nhưng cũng có nhiều an ủi, khích lệ sau những đau thương đó. Một trong những cái nhìn chúng ta cần có là cái nhìn tích cực, nhìn thấy khía cạnh lạc quan của vấn đề hơn là chỉ thấy những khía cạnh tan vỡ, bi quan.

Một điều khác nữa là có những hoàn cảnh ngoài tầm tay của chúng ta, chúng ta không kiểm soát được và chúng ta cần can đảm chấp nhận và vui sống. Như lời cầu nguyện của một nhà thần học, “Lạy Chúa, xin ban cho con yên tĩnh để chấp nhận những điều không thể thay đổi, xin cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi và xin cho con khôn ngoan để phân biệt được giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.”
Có những vấn đề, có những hoàn cảnh ta không thể thay đổi, ta hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề để rồi chấp nhận và vui sống. Trở lại biến cố 1975, tôi không biết điều gì đã xảy ra cho quý vị và gia đình của quý vị. Có lẽ nỗi khổ của quý vị thật lớn, không thể mô tả hết bằng tiếng nói hay ngòi bút của con người. Hãy tạm để sang một bên những điều đó và hãy cùng nhìn vào vấn đề dưới một cái nhìn khác, cái nhìn từ trên cao. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta cái nhìn vào vấn đề từ trên cao như sau: “Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài” (Thư La-mã chương 8, câu 28).
Chẳng những biến cố 1975 mà thôi nhưng có rất nhiều điều ở đời, những điều xảy ra hằng ngày, vượt xa hiểu biết và tầm tay của con người và chúng ta tìm không ra lời giải đáp. Tuy nhiên, đối với người đặt lòng tin nơi Chúa, đây là lời giải đáp. Giải đáp đó là quyền tể trị tối thượng của Thiên Chúa và bức tranh toàn thể của Ngài. Con người chúng ta chỉ có một hiểu biết giới hạn và một cái nhìn hạn hẹp nhưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Chúa chẳng những có một chương trình toàn thể nhưng cũng muốn chúng ta với đức tin, nhìn thấy vấn đề như Chúa đã hoạch định.
Ba chữ mở đầu trong Lời Thánh Kinh trên là những chữ: “Chúng ta biết.” Chúng ta biết hàm ý một sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi. Đây không phải là mơ ước hay một sự việc có cơ may xảy ra. Người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa biết rõ điều nầy như một sự kiện chắc chắn, rõ ràng, không thể chối cãi. Thánh Phao-lô, người viết câu Thánh Kinh nầy đã kinh nghiệm điều nầy, nên ông khẳng định, Tôi biết, anh chị em biết, tất cả chúng ta đều biết. Điều đầu tiên giúp chúng ta vững tâm sống trong nghịch cảnh dù không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như vậy là xác nhận với chính mình về một thực tế không thể chối cãi. Chúng ta có thể nói rằng dù có điều gì xảy ra đi nữa, tôi biết chắc chắn về quyền tể trị của Thiên Chúa trên đời sống tôi và trên toàn cõi vũ trụ. Thiên Chúa là Đấng thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua. Mọi quyền đều ở trong tay Ngài. Có nhiều điều tôi không hiểu nhưng với lòng tin nơi Đấng Chủ Tể đó, tôi có thể an tâm vui sống.
Những chữ tiếp theo trong câu Thánh Kinh vừa rồi là “mọi việc đều hợp lại.” Hai chữ “mọi việc” cho thấy vùng tể trị của Thiên Chúa và vùng đó là vô hạn. “Mọi việc” là nói đến tất cả việc quá khứ, hiện tại, tương lai, việc lớn, việc nhỏ, việc chính trị, kinh tế, quân sự, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, cộng đồng, đất nước, bệnh tật, công ăn việc làm, tài sản… Tất cả mọi việc mà với cái nhìn của chúng ta, chúng ta có thể dán lên những nhãn hiệu như hên xui, may rủi, nhờ thời vận hay không gặp thời, v.v… Đối với Thiên Chúa, đó là cả một guồng máy lớn làm việc chung với nhau. Đối với người không hiểu biết, bên trong một cái đồng hồ, hay bên trong máy điện toán hay bộ máy xe hơi là cả một vùng rối bời, không đâu vào với đâu. Nhưng đối với một người thợ máy hay đối với người đã sáng chế, đã làm ra những bộ máy đó, người đó biết rõ bộ phận nào đi với bộ phận nào và không có gì dư thừa hay vô ích cả.
Cuộc sống con người chúng ta trong bàn tay Thiên Chúa cũng giống như vậy. Đầu óc ta có thể rối bời, không rõ tại sao điều nầy điều nọ lại xảy ra. Theo đầu óc hay lý trí của chúng ta, chúng ta không hiểu hay không chấp nhận được. Tại sao vật đổi sao dời, tại sao tang thương biến đổi, tại sao người lành gặp nạn và người ác cứ được hanh thông, không hiểu được, không chấp nhận được. Nhưng đó là vấn đề của chúng ta, vấn đề của Thiên Chúa là bộ máy huyền vi của Ngài vẫn chạy trong chương trình và ý định tốt đẹp của Ngài. Đó là ý nghĩa của những chữ mọi việc hợp lại.
Bạn có xem người họa sĩ vẽ tranh bao giờ chưa? Người đó bắt đầu bằng những nét chấm phá ta không hiểu là gì, rồi người ấy lại bôi vào những màu sắc mà lúc đầu ta cũng không nhìn ra là gì. Nhưng sau một tiến trình dài, vài ngày, vài tuần có khi vài tháng chúng ta mới thấy được toàn thể bức tranh và những nét chấm phá, những màu sắc kia mới kết hợp với nhau và cho ta thấy vẻ đẹp của một công trình tuyệt tác. Thiên Chúa cũng đang vẽ một bức tranh tương tự và chúng ta là một phần của tuyệt tác đó. Có những điều, có những sự việc ta không hiểu được, nhưng đến cuối cùng ta sẽ thấy. Có bao nhiêu điều xảy ra vào năm 75 ta không hiểu, ta không thích, ta không chấp nhận, nhưng giờ đây, sau hơn 30 năm, nhiều điều đã triển khai, giúp ta thấy rõ vấn đề và ta có thể nói rằng, Tôi biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài.
Thiên Chúa có chương trình và ý định của Ngài và chúng ta là một phần của chương trình và ý định đó. Bạn không biết nhưng Thiên Chúa lúc nào cũng yêu Bạn và muốn Bạn nhìn thấy chương trình kỳ diệu của Ngài. Bạn là người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Con người chúng ta được tạo dựng để kính yêu Thiên Chúa và phục vụ Ngài.
Giới răn đầu tiên và quan trọng nhất là, Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Yêu Chúa hết lòng hết sức không phải là một đòi hỏi quá đáng nhưng là bổn phận tất nhiên của con người với Tạo Hóa. Cha mẹ sinh ra ta, tự nhiên ta yêu kính, nhưng đối với Thiên Chúa, ta đã quên Ngài, vì vậy chúng ta cần được nhắc nhở, hướng dẫn quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng lúc nào cũng yêu chúng ta và làm tất cả mọi điều để ban cho chúng ta hạnh phúc đích thực của Ngài.
Trong đại chương trình của Thiên Chúa, con người chúng ta là một phần của kế hoạch của Ngài và do đó, khi chúng ta hết lòng kính yêu Chúa, sống hòa hợp trong chương trình và ý định của Ngài, mọi việc sẽ hòa hợp tốt đẹp và chúng ta sẽ trông thấy, nói đúng hơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Việc Chúa làm là khiến cho mọi việc, mọi hoàn cảnh, mọi con người, ngay cả người làm hại chúng ta, Chúa sẽ khiến cho mọi việc đó trở nên lợi ích cho chúng ta. Điều duy nhất chúng ta cần làm là yêu mến Chúa, tức là sống đúng với chương trình và ý định của Ngài đã thể hiện trong hoàn cảnh, trong người chung quanh và trong Thánh Kinh là lời dạy của Thiên Chúa cho con người.
Điều gì đã xảy ra cho cá nhân và gia đình Bạn từ năm 75 đến nay, tôi không rõ. Có lẽ là nhiều đau thương đổ vỡ, nhiều nước mắt, nhiều điều Bạn không hiểu tại sao đã xảy đến cho bản thân và gia đình. Trí óc con người thật hữu hạn trong những vấn đề nầy. Nhưng song song với cái hữu hạn của con người, có cái vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu bao la của Ngài. Chúa dạy chúng ta hãy ý thức rằng mọi việc hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Một số rất nhiều người đã kinh nghiệm điều đó, đã gặp Chúa, đã trở lại với Chúa sau những khổ đau của 1975. Nhiều người bây giờ nhìn lại mới thấy rằng đằng sau những khổ đau là chương trình tuyệt diệu của Thiên Chúa để cứu rỗi chúng ta, để mang chúng ta trở lại với Thiên Chúa.
Bạn và tôi, chúng ta có mặt ở xứ người giờ nầy không do lựa chọn của chúng ta nhưng qua những hoàn cảnh bắt buộc, tựu trung lại là từ biến cố năm 1975. Tại sao tôi có mặt ở đây, lúc nầy, có bao giờ Bạn đặt câu hỏi đó không? Dù Bạn không đặt câu hỏi đó thì tôi cũng muốn nói cho Bạn biết rằng trong ơn dẫn dắt của Thiên Chúa và trong chương trình kỳ diệu của Ngài, chúng ta có mặt tại đây lúc nầy để ít ra Bạn nghe và biết được Phúc Âm của Chúa Cứu Thế. Đây không phải là một sự việc ngẫu nhiên vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, khiến ở khắp nơi trên mặt đất, định trước thì giờ đời người và giới hạn chỗ ở. Thiên Chúa quan tâm đến đời sống mỗi cá nhân và gia đình, vấn đề là chúng ta có nhận ra Chúa và yêu kính Chúa như đáng phải làm hay không.
Thánh Phao-lô, qua kinh nghiệm của ông và qua mạc khải của Chúa biết rằng mọi việc hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Mọi việc dù ta không muốn, không thích, đã xảy ra, đem chúng ta đến thời điểm nầy. Hãy xem đó là sự hướng dẫn của Chúa để chúng ta biết Ngài, yêu Ngài và hoàn thành chương trình tốt đẹp Ngài dành cho chúng ta.
Hãy dẹp những thương đau sang một bên và sống với hy vọng vì biết rằng trong mọi việc, Thiên Chúa làm cho những điều đó hợp lại mang lợi ích cho người yêu mến Chúa. Chúng ta sẽ thấy lợi ích cho chính mình khi chấp nhận chương trình và ý định của Chúa, khi hết lòng, hết sức, hết ý yêu kính Chúa như đáng phải làm và rồi chúng ta sẽ có thể đồng thanh với Lời Thánh Kinh nói rằng, Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com

www.nguonhyvong.com