“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân sủng của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng” (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: “Trật phần ân sủng” nghĩa là gì? Trường hợp của ông Ê-sau liên quan gì đến lời cảnh báo “coi chừng trật phần ân sủng”? Làm sao để đứng vững trong ân sủng và kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban?
Có thể nói hành trình của đời sống Cơ Đốc là hành trình của ân sủng. Ân sủng Chúa bao hàm mọi phước hạnh trong đời sống Cơ Đốc, từ ơn cứu rỗi khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đến mọi phước hạnh thiêng liêng và cả phước hạnh vật chất. Vậy nên, cụm từ “trật phần ân sủng” chỉ về việc đánh mất cơ hội nhận lấy những phước hạnh Chúa hứa ban cho người tin nhận Ngài.
Cảnh báo về hiểm họa “trật phần ân sủng,” trước giả thư Hê-bơ-rơ đã trưng dẫn gương xấu của ông Ê-sau, một người nông cạn, hời hợt, chỉ nghĩ đến những lợi ích trước mắt mà khinh lờn địa vị của giao ước, cho nên ông đã sẵn sàng bán quyền trưởng nam chỉ để đổi lấy một miếng ăn (xem Sáng Thế Ký 25:29–34). Với sự nông nỗi và xem thường ân sủng Chúa ban như vậy, cuối cùng ông đã đánh mất những phước hạnh lẽ ra thuộc về mình. Qua đó, trước giả thư Hê-bơ-rơ nhắc con dân Chúa phải nghiêm túc giữ đức tin, mối liên hệ với Chúa, và đừng đánh đổi ân sủng của Đức Chúa Trời với những lợi lộc không đáng chi trong đời này.
Để đứng vững trong ân sủng, chúng ta cần phải nỗ lực một cách có chủ đích và kết ước sống theo ý muốn Chúa trong mối liên hệ với mọi người, với Chúa và với cả bản thân. Với Chúa, phải luôn giữ mối tương giao mật thiết qua thói quen cầu nguyện, đọc, học Kinh Thánh hằng ngày, và theo đuổi lối sống thánh khiết. Với những người đang sống trong ân sủng, tức là cộng đồng đức tin, hãy gắn kết với nhau để cùng khích lệ, hỗ trợ, và nhắc nhở nhau trong đời sống theo Chúa. Với bản thân hãy luôn tra xét chính mình, bảo vệ tấm lòng khỏi những cay đắng, oán giận, và cả những tư tưởng bất khiết như tham lam, ô uế, gian dâm…
Hành trình theo Chúa không hề dễ dàng, đòi hỏi mỗi chúng ta phải có trách nhiệm và quyết tâm. Nhưng tin mừng cho chúng ta là con dân Chúa không làm điều đó bởi sức riêng của mình, vì như vậy ân sủng Chúa không còn là tặng phẩm nữa. Đức Thánh Linh luôn ở trong mỗi chúng ta và sẵn sàng giúp đỡ. Điều quan trọng là chúng ta phải khiêm nhường, sẵn lòng đầu phục và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống, nhất là khi đối diện với những cám dỗ của đời. Qua đó, chúng ta sẽ được kinh nghiệm trọn vẹn ân sủng của Chúa trên đời sống chúng ta.
Hôm nay bạn sẽ quyết tâm làm gì để đứng vững trong ân sủng của Chúa?
Lạy Chúa, xin giúp con đứng vững trong ân sủng của Ngài. Nguyện ân sủng Chúa nuôi dưỡng con, xin tình yêu Ngài dẫn dắt con, và xin lòng thương xót Ngài tha thứ khi con phạm tội để con kinh nghiệm trọn vẹn ân sủng và tình yêu Cha.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 9.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet