“Ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, rằng: Tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và cấp cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, cùng người góa bụa, chiếu theo các mạng lệnh mà Ngài đã phán dặn tôi; tôi không phạm, cũng không quên một mệnh lệnh nào của Ngài” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Cứ mỗi ba năm, người Ít-ra-ên phải lấy một phần mười hoa lợi thu hoạch được để phân phát cho những ai? Hành động này có ý nghĩa gì? Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống với tinh thần như thế nào trong cộng đồng?
Luật thuế một phần mười vào năm thứ ba lặp lại luật ở Phục Truyền 14:28–29 cho thấy tầm quan trọng của luật này. Để khích lệ dân Chúa sống với tinh thần ban cho hơn là nhận lãnh, Đức Chúa Trời căn dặn người Ít-ra-ên cứ mỗi ba năm một lần, lấy một phần mười hoa lợi thu hoạch được trong năm ấy đem phân phối cho người Lê-vi, trẻ mồ côi, người góa bụa, cùng người ngoại kiều cư ngụ trong xứ. Trong sự lo liệu của Đức Chúa Trời, những người khốn khó cần nhận được một phần hoa lợi từ sự chia sẻ của những người có điều kiện hơn vào mỗi ba năm.
Luật của Chúa giúp cho người Ít-ra-ên có cơ hội theo định kỳ chia sẻ những thổ sản mình có được cho những người anh em có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt dân Chúa hay khách lạ. Hành động chia sẻ này không phải là một nghĩa vụ nặng nề mà là cơ hội bày tỏ lòng vui mừng với nhau trong ơn lành Chúa ban, giúp dân Chúa mở lòng rộng rãi hướng về những người có đời sống thiếu thốn trong xứ. Qua đó dân Chúa có mối gắn kết với cộng đồng, biết quan tâm đến nhau trong cuộc sống. Luật Chúa cũng dạy thái độ chia sẻ này phải thực hiện với tinh thần thờ phượng, vui vẻ, và thánh khiết (câu 13–15) để tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi sự, là căn nguyên và nguồn của mọi sự phước hạnh mà họ nhận được chứ không phải do tài sức họ làm ra, giúp họ biết sống hiến dâng, phản chiếu lòng rộng rãi, tình yêu thương, và lòng thương xót của Đức chúa Trời với mọi người.
Sống ban cho cách rời rộng giúp chúng ta không chăm về lợi ích của chính mình, nhưng chăm nhìn lên Đức Chúa Trời và hướng về nhu cầu cần được giúp đỡ của anh chị em chung quanh mình. Chúng ta cần nhận thức rằng, những điều tốt lành Chúa ban cho mình không phải để tận hưởng một cách thoải mái hay để thâu trữ một cách tham lam, nhưng cần được chia sẻ cho những người có đời sống khó khăn không chỉ trong Hội Thánh mà còn cho cộng đồng Chúa đặt để quanh mình nữa. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ thờ phượng Ngài qua những chương trình thờ phượng trong nhà thờ, nhưng chúng ta còn thờ phượng Ngài qua lối sống của chúng ta, qua thái độ quan tâm đến nhu cầu của người khó khăn và chia sẻ những gì mình có cho họ.
Bạn có quan tâm và giúp đỡ những người khó khăn trong Hội Thánh và chung quanh mình không?
Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy việc chia sẻ điều Chúa ban cho người có đời sống khó khăn là cơ hội quý báu để phản chiếu lòng rộng rãi, tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho mọi người.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 6.

Lịch Cầu Nguyện Tháng 4-2024: https://nguonhyvong.com/lichcn-042024

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay
Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh Online: https://nghekinhthanhviet.org/