Hê-bơ-rơ 12:1-3
“Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.”

Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh thánh này cho chúng ta biết: phần thưởng cho người nhìn xem Chúa Giê-xu là gì? Phần thưởng đó giúp gì cho chúng ta? Bạn sẵn sàng đón nhận phần thưởng đó chưa? Chúng ta nhìn xem Chúa để được thêm sức, để học gương kiên trì, và để thấy phần thưởng Chúa dành cho chúng ta. Phần thưởng nào dành cho chúng ta? Niềm vui nào đang chờ đợi chúng ta?

Người tin Chúa, phục vụ Chúa bền chí đến cuối cùng sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.” Phần thưởng của chúng ta là sự vui mừng của Chúa, là sự chấp nhận của Đức Chúa Cha trong Nước Thiên Đàng của Ngài. Chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu để thấy phần thưởng này trong Ngài. Phần thưởng của chúng ta cũng là sự thông công ấm cúng, thân mật trong niềm vui của Đức Chúa Cha. Chúng ta vui chịu thập tự giá của thế gian này, khinh điều sỉ nhục vì niềm vui đã được bày ra cho chúng ta. Cuộc đua trong đức tin không phải là một cuộc tranh tài cao thấp, mà là một cuộc thử thách xem ai chạy đến đích, dù trước hay sau. Vì vậy, chúng ta phải kiên trì, chạy cho đến đích, phải hoàn tất cuộc đua để nhận lấy phần thưởng Chúa dành cho. Sự khác biệt giữa một chiếc máy bay với những loại phương tiện di chuyển trên bộ hay trên biển là: Tất cả các loại tàu thủy, xe cộ đều có thể dừng lại hoặc thụt lùi mà không nguy hiểm. Nhưng khi máy bay đã cất bay lên không thì không thể thắng lại hay bay thụt lùi. Nếu không tiếp tục bay tới thì sẽ bị rớt.

Tin Chúa giống như sự cất cánh và bay tới. Bạn đang đón chờ điều gì trong hành trình đức tin? Điều gì đang chờ bạn ở cuối hành trình?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhắm đến niềm vui Chúa ban trong đời sống mà chạy cho xong cuộc đua này.

Người Yêu Đức Chúa Trời

Đọc: Ma-thi-ơ 22:34-40

 


 

Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. – Ma-thi-ơ 22:37

 


 

Trong tiểu sử ngắn của St. Francis of Assisi, G. K. Chesterton mở đầu bằng tia nhìn thoáng qua trái tim của nhân vật độc đáo giàu lòng nhân của thế kỷ 12 này. Chesterton viết: “Như Thánh Francis không yêu nhân loại mà yêu người thể nào, thì ông cũng không yêu Cơ Đốc giáo mà yêu Đấng Christ thể ấy…. Độc giả thậm chí còn không thể bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của câu chuyện mà có thể dường như là chuyện rất hoang đường, cho tới khi hiểu được rằng, đối với nhà thần bí lớn, thì tôn giáo của ông, không phải là chuyện lý thuyết mà là chuyện tình.” Khi Chúa Giê-xu được yêu cầu nêu lên mạng lịnh lớn nhất trong Luật pháp, Ngài đáp, “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều răn đầu tiên và lớn nhất” (Ma-thi-ơ 22:37-38). Người nêu câu hỏi muốn thử Chúa Giê-xu, nhưng Chúa trả lời nhấn mạnh yếu tố quan trọng để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trước tiên và trên hết, mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài là vấn đề tấm lòng. Nếu xem Đức Chúa Trời như người đốc công và xem việc tuân phục Ngài là gánh nặng, thì chúng ta thuộc hàng ngũ những người nghe Chúa phán, “Điều Ta trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải Huyền 2:4). Con đường thỏa vui là hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn yêu Chúa. – David McCasland


Hãy đặt Đấng Christ ưu tiên, thì bạn sẽ có được niềm vui còn mãi.