Đầu Tư

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (Ma-thi-ơ 6:19–20). Đây là bài giảng về kho báu thật của Chúa Giê-xu — những lời dạy dỗ đầy thách thức của Chúa dành cho những ai cam kết đi theo Ngài. Là công dân Nước Trời, chúng ta phải sống như thế nào trên trần gian này? Một trong những điều rất thực tế và quan trọng cho đời sống của một người khi sống trên đất là phải biết đầu tư đúng chỗ. Đầu tư là đặt số vốn liếng mình có vào một nơi nào đó với mong ước sẽ thu hoạch được lợi lộc trong tương lai gần hay xa. Vốn để đầu tư có thể là tiền bạc, vật chất hay thì giờ, công sức…
Nhìn vào sự đầu tư của một người, chúng ta có thể biết họ quan tâm, lo lắng về điều gì, “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21). “Lòng” ở đây bao gồm cả tâm trí, tình cảm, ý chí của một người. Nếu một người muốn có nhiều của cải, người đó sẽ đặt tất cả tâm trí, tình cảm, ý chí, sức lực để đầu tư vào đó. Con người xưa nay đều đeo đuổi, nương dựa, tìm kiếm một điều gì đó để đem đến cho họ sự thỏa lòng, bình an, vui sướng. Là Cơ Đốc nhân, mỗi người chúng ta cần tự hỏi, “Tôi đang chú tâm và đầu tư vào điều gì? Điều tôi đầu tư có còn lại đời đời không?”
Cuộc sống trên đất của chúng ta là cuộc lữ hành hướng về quê hương vĩnh cữu. Vì thế, thay vì chú tâm đầu tư cho tương lai của cuộc sống trên đất, chúng ta phải đầu tư vào cõi đời đời. Mọi thứ chúng ta tích lũy trên trần gian đều sẽ qua đi, nhưng những gì chúng ta đầu tư vào Thiên Đàng sẽ còn lại đời đời. Người khôn ngoan là người “giàu có nơi Đức Chúa Trời” — tức người biết tích trữ của cải trên Thiên Đàng thay vì chỉ lo tích lũy của cải nơi trần gian (Lu-ca 12:20–21).
Chúa cho chúng ta những ngày ở trần gian như là cơ hội để đầu tư, để tô điểm màu sắc cho cuộc sống vĩnh hằng mà chúng ta sẽ bước vào. Chúng ta cần dùng thì giờ, tài năng, công sức, tiền bạc, và chính đời sống chúng ta để đầu tư vào những giá trị đời đời trên Thiên Quốc. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để quản trị những điều Chúa ban cho trên trần gian này và hơn hết biết hướng lòng mình vào những điều còn lại đời đời.
Tháng này chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các Hội Thánh trong các tỉnh Bà Rịa—Vũng Tàu, Long An, và Tiền Giang. Cầu thay là mặt trận cần nhiều con dân Chúa đứng chung trong sự cam kết và kiên trì. Hội Thánh Chúa trong các tỉnh này sẽ phát triển và đưa được nhiều người đến với Chúa khi chúng ta cam kết cầu thay cho họ. Lời Chúa phán: “…Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24 BTTHĐ).
Lịch Cầu Nguyện

Vấn Đề Cầu Nguyện

Thứ Bảy, 01/06/2024 – Sống Với Thánh Kinh – Xin Chúa ban cho con dân Chúa tại quê nhà lòng khát khao chính Chúa để hết lòng tìm kiếm Lời Chúa mỗi ngày hầu kinh nghiệm đời sống sung mãn trong Chúa. Xin Chúa tiếp trợ cho mọi khoản in ấn, vận chuyển, điều hành Sống Với Thánh Kinh (tại Việt Nam với tên Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày) được đầy đủ. Xin Chúa giúp các HT khích lệ, tạo điều kiện cho có nhiều người tham gia đọc SVTK. Xin Chúa xức dầu cho những đầy tớ Chúa viết bài SVTK đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân và HT Chúa.

Chúa Nhật, 02/06/2024 – Tỉnh Bà Rịa—Vũng Tàu. Cầu nguyện cho Mục sư (MS) Võ Đông Thu, ủy viên TLH mục vụ tỉnh, và Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh gồm MS Nguyễn Hoàng Thanh Lâm, trưởng ban, MS Trà Phục và MS Nguyễn Hoàng Minh, ủy viên chăm lo gây dựng 17 Hội Thánh (HT), 7 Hội Thánh Nhánh (HTN), 11 Điểm Nhóm (ĐN), 17 MS, 5 Mục sư Nhiệm chức (MSNC), 4 Truyền đạo (TĐ), 4 Mục sư Trí sự (MSTS) và 1 Quả phụ Mục sư (QPMS).
Thành phố (Tp.) Bà Rịa: HT Bà Rịa, MS Trà Phục quản nhiệm (QN). Xin Chúa tiếp trợ cho đầy tớ con cái Chúa tại đây cả thuộc linh lẫn thuộc thể; cho HT phát triển việc học Lời Chúa qua các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, và giờ tĩnh nguyện để HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Thứ Hai, 03/06/2024 – Huyện (H.) Châu Ðức: HN Bàu Chinh, MS Điểu Ê-li đặc trách (ĐT); Hội Nhánh (HN) Bình Ba, MS Điểu Phương ĐT. Xin Chúa ban sức mới trên quý đầy tớ Ngài và giúp HT nhận ra thứ tự ưu tiên trong HT; xin Chúa thúc giục con dân Chúa quan tâm học và làm theo Lời Ngài, thêm người tham gia việc dạy đạo cho thanh thiếu niên, thiếu nhi cũng như những chương trình (CT) gây dựng cụ thể cho các ban ngành.

Thứ Ba, 04/06/2024 – H. Châu Ðức: HN Chòi Đồng, MS Điểu Thời kiêm nhiệm (KN); HT Dương Phong, MS Điều Thời KN. Xin Chúa ban ơn cho đầy tớ Chúa, cho có khải tượng, có định hướng rõ ràng cho các CT trình sinh hoạt của người lớn và thiếu nhi, cho con cái Chúa trung tín trong sự nhóm họp thờ phượng, học hỏi Lời Ngài và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Thứ Tư, 05/06/2024 – H. Châu Ðức: HT Đá Bạc, MS Đào Ngọc Ẩn; HT Kim Long, MS Huỳnh Tấn Đức. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa có ơn giảng dạy, phát huy tinh thần phục vụ trong con dân Chúa, và cho con dân Chúa trung tín giữ mình sống theo Lời Chúa dạy, tích cực chia sẻ niềm tin.

Thứ Năm, 06/06/2024 – H. Châu Ðức: HT Ngãi Giao, MS Điểu Thời QN, MS Điểu Phương, MS Điểu Ê-li phụ tá (PT). Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa trong công tác truyền đạt Lời Chúa đến con dân Ngài cách hiệu quả, và xin Chúa giúp con cái Chúa trung tín học và làm theo Lời Ngài để được vững vàng trong đức tin và cho HT phát triển công tác chứng đạo cá nhân.

Thứ Sáu, 07/06/2024 – H. Châu Ðức: HT Suối Nghệ, MS Nguyễn Hoàng Tiến Dũng QN; HT Tân Giao, MS Dương Văn Dũng đặc trách (ĐT); ĐN Phước An, MS Nguyễn Hoàng Tiến Dũng KN. Xin Chúa thêm ơn sức trên đầy tớ Ngài, giúp việc hướng dẫn các giờ học KT có hiệu quả, đáp ứng cụ thể cho con cái Chúa tại khu vực này và giúp HT đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Thứ Bảy, 08/06/2024 – H. Ðất Ðỏ: ÐN Long Mỹ, MS Trà Phục KN. H. Long Ðiền: HT Phước Hưng, MSNC Võ Thiên Tuấn QN. Xin Chúa thêm ơn, sức trên quý đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, thúc giục HT quan tâm học và làm theo Lời Chúa, cho các giờ học KT có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, và tích cực đi ra chia sẻ tin mừng.

Chúa Nhật, 09/06/2024 – Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành. Xin cầu nguyện cho những CT đặc biệt dành cho thanh thiếu niên. Xin Chúa giúp các HT bắt đầu đầu tư thì giờ, công sức, tài chánh cho mục vụ thanh thiếu niên, và xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ dâng mình phục vụ Chúa trong mục vụ này.

Thứ Hai, 10/06/2024 – H. Long Ðiền: HT Phước Tỉnh, MS Đào Văn Tới QN; ĐN Tam Phước, MS Nguyễn Hoàng Tiến Dũng KN. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa trong sự giảng dạy và nuôi dưỡng đời sống tâm linh con dân Chúa cách có hiệu quả, và xin Chúa giúp con cái Chúa trung tín học và làm theo Lời Ngài để được vững vàng trong đức tin.

Thứ Ba, 11/06/2024 – Thị xã (Tx.) Phú Mỹ: HT Tân Thành, MS Đặng Trí Dũng QN, MSNC Trần Tấn Huy PT; HT Hắc Dịch, MS Nguyễn Hữu Mỹ QN; HTN Tân Phước, MS Đặng Trí Dũng KN. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa được ơn trong việc gây dựng HT, có định hướng cụ thể trong việc phát triển công tác chăm sóc, chứng đạo cá nhân, giúp con cái Chúa trung tín học và làm theo Lời Ngài để được vững vàng trong đức tin và cho HT phát triển công tác chứng đạo cá nhân.

Thứ Tư, 12/06/2024 – Tp. Vũng Tàu: HT Vũng Tàu, MS Nguyễn Hoàng Thanh Lâm QN, kiêm đặc trách ĐN Chí Linh; ĐN Long Sơn, MSNC Trần Tấn Huy ĐT. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa có ơn giảng dạy, phát huy tinh thần phục vụ trong con dân Chúa, và cho con dân Chúa trung tín giữ mình sống theo Lời Chúa dạy, tích cực chia sẻ niềm tin.
Thứ Năm, 13/06/2024 – Tp. Vũng Tàu: HT Bình Giã, MS Lê Văn Tường QN, kiêm đặc trách các ĐN Phường 6, Phường 10, Phước Cơ, Thắng Nhất, và Bình An. Xin Chúa thêm ơn, sức cho quý đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, xin Chúa cho các giờ học KT đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, cho HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân. Xin Chúa cho các điểm nhóm có chỗ nhóm rộng rãi để dễ dàng sinh hoạt hằng tuần.

Thứ Sáu, 14/06/2024 – Tp. Vũng Tàu: HT Phước Thắng, MS Nguyễn Phước Lộc QN; ÐN Long Sơn, MSNC Trần Tấn Huy ĐT. Xin Chúa thêm ơn, sức cho đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc bầy chiên, xin Chúa cho các giờ học KT có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, cho HT được nóng cháy, thêm năng lực để đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân, cho có nhiều người trẻ cộng tác gây dựng công việc Chúa và xin Chúa kêu gọi nhiều người đi vào cánh đồng vàng.

Thứ Bảy, 15/06/2024 – H. Xuyên Mộc: HT Bàu Lâm, MSNC Nguyễn Văn Lâm QN; HN Bình Châu, MS Trương Ngọc Mạnh KN; HT Hòa Hiệp, MS Nguyễn Hoàng Minh QN. Xin Chúa đầy ơn trên đầy tớ Ngài trong việc gây dựng HT, xin Chúa tiếp trợ cho con dân Chúa trong đời sống thường ngày, cho có sự phát triển những sinh hoạt của giới trẻ, cho có đủ nhân sự để đáp ứng nhu cầu.

Chúa Nhật, 16/06/2024 – Ngày Từ Phụ. Xin cầu nguyện cho những người con luôn biết ơn và hiếu kính cha mẹ. Cảm tạ và cầu nguyện cho những người cha trong gia đình và những người cha trong HT. Xin Chúa ban ơn sức và sự khôn ngoan trong việc hướng dẫn, dạy dỗ con cháu, và những người trẻ trong HT lớn lên trong đức tin và trong sự phục vụ Chúa.
H. Xuyên Mộc: HT Xuyên Mộc, MS Trương Ngọc Mạnh QN, MSNC Hà Vương Quốc và MSNC Dương Văn Khánh PT; HN Bàu Hàm, MSNC Dương Văn Khánh ĐT; HN Hòa Hội, MSNC Hà Vương Quốc ĐT. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, và xin cho con dân Chúa góp phần tích cực với đầy tớ Chúa trong việc gây dựng và phát triển HT.

Thứ Hai, 17/06/2024 – H. Côn Đảo: ĐN Côn Đảo, MS Lê Văn Phấn ĐT. ĐN Côn Đảo được thành lập chính thức ngày 31/10/2018 bởi công tác truyền giáo của MS Huỳnh Minh Tân và HT Tân Thành. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000, MS Lê Văn Nguyện và HT Bình Giã đã khởi sự thăm viếng tín hữu và chăm sóc họ. Công tác truyền giáo còn nhiều khó khăn. Hiện HT Chúa tại Côn Đảo đang nhóm thờ phượng tại nhà của tín hữu. Xin tiếp tục cầu nguyện cho công việc Chúa tại ĐN Côn Đảo để trong tương lai, HT sẽ mua được đất để xây dựng cơ sở nhà Chúa tại đây. Xin Chúa ban ơn, thêm sức, thêm lòng yêu kính Chúa, sự khôn ngoan trên đầy tớ Ngài và giúp con dân Chúa hiệp một với người chăn xây dựng HT và cho những CT truyền giảng, chứng đạo đưa được nhiều người đến với Chúa.
Cảm tạ Chúa cho các HT Tư Gia trong tỉnh Bà Rịa—Vũng Tàu hiện nay được dễ dàng hơn trong sự hội họp thờ phượng Chúa, và tổ chức truyền giảng. Xin Chúa thêm lòng yêu Chúa, ơn sức trên đầy tớ Ngài để giúp con dân Chúa được lớn lên, vững vàng trong đức tin; cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin và cho các giờ học KT có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, sống theo Lời Chúa dạy, biết dạy con cái sống đạo và đi ra chia sẻ về Chúa cho những người quen thân và xóm giềng.

Thứ Ba, 18/06/2024 – Tỉnh Long An. Xin cầu nguyện cho MS Lê Hoàng Long, ủy viên TLH mục vụ tỉnh, và Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh gồm MS Trần Thanh Dũng, trưởng ban, MS Ngô Văn Kiếm và MS Trần Công Thành, ủy viên chăm lo gây dựng 16 HT, 3 HTN, 7 ĐN, 9 MS, 7 MSNC, 1 TĐ, 1 Nữ Truyền đạo (NTĐ), 1 MSTS và 2 QPMSTĐ.
Xin cầu nguyện đặc biệt cho công tác Cơ Đốc Giáo Dục của các HT trong tỉnh Long An. Cảm tạ Chúa cho CT huấn luyện giáo viên tháng 4 được diễn ra mọi sự tốt đẹp, đem lại ích lợi cho quý giáo viên Trường Chúa Nhật các HT. Xin Chúa cho công tác Mục vụ Trường Chúa Nhật chung trên toàn tỉnh Tiền Giang được phát triển, con cái Chúa — là các học viên các lớp Trường Chúa Nhật qua đó sẽ ngày càng được lớn lên trong sự thông biết lẽ thật của Ngài.
H. Bến Lức: HT Phước Lợi, MS Lê Duy Linh QN; ĐN Bến Lức, MS Lê Duy Linh KN. H. Vĩnh Hưng: HTN Vĩnh Hưng, NTĐ Đỗ Thị Huỳnh Hương ĐT. Cảm tạ Chúa về sự chu cấp đầy đủ cho các nhu cầu trong HT. Xin Chúa an ủi MS Lê Duy Linh sau khi bà về với Chúa. Xin Chúa ban ơn, thêm sức trên đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, xin Chúa giúp con dân Chúa tích cực học Lời Chúa hằng ngày, giữ vững đức tin, và mạnh dạn chia sẻ niềm tin cho đồng bào.

Thứ Tư, 19/06/2024 – H. Cần Ðước: HT Cần Đước, MS Nguyễn Đăng Khoa; HT Long Hựu, MSNC Ông Bùi Trung Tín; HT Long Trạch, MS Nguyễn Khánh Tường; HTN Phước Vân, MS Lê Duy Linh KN. Cảm tạ Chúa cho HT Long Trạch đã hoàn tất trùng tu nhà thờ; HT đang có CT gây quỹ làm việc lành, sẽ phát thực phẩm định kỳ. Xin cầu nguyện cho kế hoạch sửa chữa nhà Chúa của HT Long Hựu. Xin Chúa soi sáng người chăn để đem Lời Ngài đến con dân Chúa cách hiệu quả, cho việc thăm viếng, học KT theo nhóm nhỏ được phát triển, cho con dân Chúa có tinh thần mạnh mẽ trong niềm tin và phát triển công tác chứng đạo.

Thứ Năm, 20/06/2024 – H. Cần Giuộc: MS Trần Thanh Dũng quản nhiệm HT Cần Giuộc và kiêm nhiệm ĐN Long Thượng; HT Long Phụng, MS Nguyễn Hoàng Nguyên QN; HT Phước Vĩnh Tây, TĐ Phan Nguyễn Hoàng Phu QN; HTN Long Hậu, MSNC Nguyễn Quang Vinh ĐT. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa trong công tác truyền đạt Lời Chúa đến con dân Chúa cách có hiệu quả; xin Chúa giúp con cái Chúa trung tín học, làm theo Lời Chúa để được vững vàng trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ niềm tin.

Thứ Sáu, 21/06/2024 – Hội Ðồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 49, từ ngày 21/6 — 24/6/2024 tại Sheraton Fairplex Hotel, Pomona, California, Hoa Kỳ; Chủ đề: Bươn Theo Sự Kêu Gọi — Pressing On Toward The Call (Phi-líp 3:12–14). Hội Đồng có giờ cầu nguyện đặc biệt tối nay. Xin Chúa thăm viếng diễn giả từ Tổng Hội C&MA và quý đầy tớ Chúa trong Giáo Hạt, ban ơn phước trên từng người tham dự và từng tiết mục trong CT; xin Chúa ban phước cho các CT cầu nguyện bồi linh, hội thảo, và huấn luyện được Chúa Thánh Linh hướng dẫn đặc biệt để con dân Chúa cùng nhau khẩn nguyện một cơn phục hưng đến với cộng đồng con dân Chúa hầu xây dựng HT sống mạnh và bươn theo sự kêu gọi của Chúa.
H. Ðức Hòa: MSNC Cao Thái Mẫn quản nhiệm HT Hậu Nghĩa và kiêm nhiệm các ĐN Mỹ Hạnh Bắc, ĐN Đông Thành, và ĐN Mỹ Quý Tây (H. Đức Huệ). HT An Ninh Đông, MS Nguyễn Nhất Linh QN; HT Đức Hòa, MSNC Văn An Thạch QN. Cảm tạ Chúa cho HT Đức Hòa có kết quả trong các CT truyền giảng nhân lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó và Phục Sinh; đã có buổi họp mặt tân tín hữu, xin Chúa giúp họ tăng trưởng mỗi ngày; Chúa ở cùng HT trong việc sửa chữa nhà Chúa. Xin cầu nguyện cho HT Hậu Nghĩa trong việc xin giất phép tại các ĐN và xây dựng phòng Cơ Đốc Giáo Dục. Xin Chúa cho HT An Ninh Đông là nơi cho nhiều công nhân tin Chúa, HT nhóm lại đông, nhà nguyện hiện đã không còn đủ sức chứa dù đã nới rộng cơ sở.
Tx. Kiến Tường: HT Mộc Hóa, MSNC Phan An Pha QN kiêm đặc trách ĐN Tân Thạnh (H. Tân Thạnh). Xin Chúa mở đường cho HT Mộc Hóa trong việc tìm nơi thờ phượng Chúa cho các ĐN. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa được ơn trong việc gây dựng HT, có định hướng cụ thể trong việc phát triển công tác chăm sóc, chứng đạo cá nhân, và xin Chúa thêm ơn để mỗi con dân Chúa làm một chứng nhân đắc lực cho Ngài.

Thứ Bảy, 22/06/2024 – Tp. Tân An: HT Tân An, MS Trần Công Thành QN kiêm ĐT ĐN Tân Đông (H. Thạnh Hóa). H. Châu Thành: HT Thuận Mỹ, MS Ngô Văn Kiếm QN; HT Hiệp Thạnh, MS Ngô Hồng Quân QN. Cảm tạ Chúa cho HT Hiệp Thạnh có các sinh hoạt ổn định, hai lớp học đàn và tiếng Anh đã kết nối các em thiếu nhi sinh hoạt hàng tuần tại HT. Xin Chúa ban ơn, khải tượng cho quý đầy tớ Chúa, giúp con dân Chúa ổn định đời sống và dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày, xin Chúa thêm ơn để mỗi con dân Chúa làm một chứng nhân đắc lực cho Ngài.
HĐ Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 49 khai mạc sáng nay. Xin Chúa thăm viếng diễn giả và con dân Chúa về tham dự Hội Đồng thấy được mục đích để hướng đến khải tượng qua Lời Chúa hầu xây dựng HT phục hưng và vững mạnh.

Chúa Nhật, 23/06/2024 – H. Thạnh Hóa: HTN Thạnh Phước, MSNC Lê Thanh Nam QN. H. Thủ Thừa: HTN Thủ Thừa, MSNC Đoàn Thành Tín QN. Xin Chúa giúp đầy tớ Chúa hết lòng yêu kính Chúa để nuôi dưỡng bầy chiên lớn lên trong Lời Ngài, cho HT phát triển việc học Lời Chúa qua các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, và giờ tĩnh nguyện để HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để phá bỏ tinh thần trì trệ, và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.
Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia trong tỉnh Long An. Xin Chúa cho được dễ dàng trong mọi sinh hoạt và thờ phượng Chúa. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên đầy tớ Ngài, giúp con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa, trung tín giữ mình sống theo Lời Chúa dạy để đức tin vững vàng, và gây dựng gia đình trong nếp sống tin kính.
HÐ Giáo Hạt lần thứ 49 có giờ thờ phượng sáng nay. Xin Chúa ban thần quyền trên diễn giả, cho con dân Chúa nhận được sức sống từ Lời Chúa. Xin Chúa cho từng CT hôm nay được Chúa thăm viếng.

Thứ Hai, 24/06/2024 – Tỉnh Tiền Giang. Xin cầu nguyện cho MS Lê Hoàng Long, ủy viên TLH mục vụ tỉnh, và Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh gồm MS Phạm Thanh Loan, trưởng ban, MS Đoàn Hô Na I và MSNC Lê Trung Tuấn, ủy viên chăm lo gây dựng 11 HT, 3 HTN, 11 ĐN, 6 MS, 5 MSNC, 1 NTĐ, 5 MSTS, và 1 QPMS.
Tx. Cai Lậy: HT Cai Lậy, MS Lê Văn Như Kỷ QN. H. Cái Bè: HT An Hữu, HT An Hữu, MS Lê Minh Trí QN, kiêm nhiệm ĐN Hòa Hưng và ĐN Tân Hưng. Xin Chúa thêm sức mới trên người chăn, thúc giục HT học và làm theo Lời Chúa nhiều hơn để vững vàng trong đức tin và tích cực đi ra chia sẻ Tin Mừng, đưa được nhiều người về với bầy của Ngài.
HÐ Giáo Hạt lần thứ 49 bế mạc tối nay. Xin Chúa giúp tôi con Chúa trở về gây dựng HT địa phương với khải tượng phục hưng HT Chúa; xin Chúa đưa đường mọi người trở về bình an.

Thứ Ba, 25/06/2024 – H. Cái Bè: HT Cái Bè, MSNC Cao Hoàng Vũ QN; HTN Mỹ Lợi B, NTĐ Trương Thị Ma Na ĐT. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa trong sự giảng dạy và nuôi dưỡng đời sống tâm linh con dân Chúa, xin Chúa giúp con cái Chúa trung tín học và làm theo Lời Ngài để được vững vàng trong đức tin.

Thứ Tư, 26/06/2024 – H. Chợ Gạo: HT Chợ Gạo, MS Nguyễn Hiền Triết QN; HT Song Bình và ĐN Quơn Long, đang chờ QN. Tx. Gò Công: HT Gò Công, MS Lê Hồng Anh QN và kiêm nhiệm HTN Long Vĩnh (H. Gò Công Tây).
H. Gò Công Đông: HN Tân Hòa chờ QN. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa được ơn trong việc gây dựng HT, có định hướng cụ thể trong việc phát triển công tác chăm sóc, và chứng đạo cá nhân.

Thứ Năm, 27/06/2024 – Tp. Mỹ Tho: HT Ấp Bắc, MS Đoàn Hô Na I. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa có ơn phát huy tinh thần phục vụ Chúa và phục vụ nhau, và cho có sự hiệp một trong HT địa phương và HT chung. Xin Chúa cho con dân Chúa trung tín giữ mình sống theo Lời Chúa dạy, và lưu ý hướng dẫn con cháu biết và tin nhận Chúa.

Thứ Sáu, 28/06/2024 – Tp. Mỹ Tho: HT Mỹ Phúc, MS Nguyễn Văn Giô-na; HT Mỹ Tho, MS Phạm Thanh Loan QN và kiêm nhiệm ĐN Long Định, ĐN Thân Cửu Nghĩa, ĐN Vĩnh Kim (H. Châu Thành), ĐN Tân Lập 1, và ĐN Tân Hòa Thành (H. Tân Phước), ĐN Lương Hòa Lạc (H. Chợ Gạo); ĐN Long Hòa, MSNC Dương Quốc Thái ĐT. Xin Chúa thêm ơn, sức cho đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, Chúa cho các giờ học KT có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, cho HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để phá bỏ tinh thần trì trệ, và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Thứ Bảy, 29/06/2024 – H. Tân Phước: MSNC Phan Quốc Cường ĐT. H. Tân Phú Đông: HT Tân Phú, MSNC Lê Trung Tuấn QN. H. Châu Thành: HT Tân Lý Đông, MSNC Nguyễn Trọng Thành QN. Xin Chúa soi sáng đầy tớ Chúa trong sự giảng dạy, thăm viếng, chăm sóc bầy chiên, cho giờ học KT theo nhóm nhỏ được phát triển, và giúp con dân Chúa vững vàng và cùng nhau cộng tác tích cực trong công tác chứng đạo.
Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia trong tỉnh Tiền Giang. Xin Chúa quan phòng trên các tôi con Chúa và cho con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày để giữ vững đức tin trong mọi thử nghiệm của đời sống.

Chúa Nhật, 30/06/2024 – Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Hội miền Bắc, Hội trưởng MS Bùi Văn Sản và quý MS: Nguyễn Hữu Mạc, Thào A Páo, Phạm Bá Hạnh, và Triệu Phúc Tiến. Xin Chúa cho quý đầy tớ Chúa lòng kính yêu Ngài, có ân tứ, khôn ngoan, hiệp một đi trong đường lối của Chúa để gìn giữ và phát triển HT. Xin Chúa cho HT miền Bắc sớm xin được đất để xây dựng Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đủ rộng lớn để đáp ứng nhu cầu đào tạo người phục vụ Chúa và gây dựng HT miền Bắc.

Thứ Hai, 31/06/2024 – Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Liên Hội miền Nam, Hội trưởng MS Thái Phước Trường và quý MS: Phan Vĩnh Cự, Phan Quang Thiệu, Nguyễn Hữu Bình, Phan Văn Cử, Nguyễn Văn Ngọc, và Nguyễn Ngọc Thuận. Xin Chúa thêm lòng yêu kính Chúa trên các đầy tớ Ngài, cho họ tinh thần hiệp một, có khải tượng, đường hướng gây dựng HT. Xin Chúa cho những CT huấn luyện, đào tạo người phục vụ Chúa được kết quả tốt, xin Chúa thêm ơn sức trên các đầy tớ Chúa trong công tác huấn luyện người lãnh đạo, nhân sư phục vụ HT của Ngài.

Tâm Tình

“… SVTK/Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày giúp con cái Chúa lớn lên mỗi ngày. Bài học trong Kinh Thánh giúp chúng em có Lời Chúa, những bài học ngắn dễ nhớ và đều có rút ra bài học, sự dạy dỗ cho riêng mình. Các anh em rất thích học Lời Chúa mỗi ngày ạ. Hơn nữa, chúng em tạo một nhóm HỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY trên Zalo và gửi vào nhóm lúc 6 giờ sáng. Sau mỗi bài học, chúng em tạo bình chọn từ 3 đến 5 câu hỏi nhằm cô đọng lại những ý cần nhớ của bài học. Tạo bình chọn cũng là một hình thức khuyến khích các anh chị em phải học mỗi buổi sáng rồi mới bình chọn, nó còn tạo sự cáo trách, nhắc nhở một cách liên tục mỗi ngày rằng phải học rồi mới bình chọn được…”
N.D., Việt Nam

“…Tạ ơn Chúa, HT Hy vọng có được sự giúp đỡ của VPNS trong vấn đề ủng hộ chia sẻ các ấn hành truyền đạo. Cám ơn rất nhiều…” X.L., Hoa Kỳ

“…Tôi vẫn học lời Chúa mỗi ngày qua Sống với Thánh Kinh của quý vị trên mạng, cảm ơn Chúa vì Lời Ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên hành trình theo Chúa…” M.P., Hoa Kỳ