“Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi sau gìn giữ ngươi.” (Ê-sai 52:12)

Vào đêm giao thừa năm 1916, một vị mục sư tuyên úy nói chuyện với một nhóm các binh sĩ tập hợp thuộc lực lượng Khối thịnh vuợng chung của Vương quốc Anh tại Cairo, Ai Cập. Đứng trước những người đàn ông mà cuộc sống đã bị đảo lộn vì cuộc Thế chiến I, Oswald Chambers đã nói chuyện với họ về hôm qua và ngày mai.

Chambers cho biết: “Vào cuối năm, chúng ta hăng hái với sự háo hức hướng tới tất cả những gì Thiên Chúa dành cho tương lai, nhưng sự lo âu thường trỗi dậy từ việc nhớ lại những ngày đã qua. Niềm vui hưởng hiện nay của chúng ta về ân huệ của Thiên Chúa bị kiềm chế bởi ký ức nhớ lại những tội lỗi và sai lầm ngớ ngẩn của ngày hôm qua. Nhưng Chúa là Thiên Chúa của những ngày đã qua của chúng ta, và Ngài cho phép nhớ lại để biến quá khứ thành một chức vụ văn hóa tinh thần cho tương lai.

Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta về quá khứ hầu tránh cho chúng ta sự an ninh nông cạn trong hiện tại…. Hãy để cho quá khứ yên giấc ngủ, nhưng để cho nó ngủ yên trên lòng của Đấng Christ Jêsus. Hãy giao lại quá khứ không thể đền bù lại được; không thể sửa lại được, không thể hồi phục được trong tay của Chúa, và bước ra đi vào tương lai hấp dẫn không cưỡng lại được với Ngài”. (My Utmost For His Highest – Hết mức của tôi cho sự cao cả của Ngài).

Thiên Chúa đã hứa với dân Ngài, “Chúa sẽ đi trước mặt các ngươi, và Thiên Chúa của Israel đi sau gìn giữ ngươi” (Ê-sai 52:12). Chúng ta cũng có thể được yên ủi, thoải mái khi biết rằng Thiên Chúa của chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa chúng ta cũng không bỏ rơi chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5). Vì vậy, nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta có thể bị đánh cắp đi bởi thiên tai, lão hóa, và cái chết. Satan có thể thích hợp được gọi là “Kẻ cướp phá và hủy diệt.” Nhưng Chúa là bất động sản và “không thể mất trộm” ! Chúng ta có thể đầu tư vào Ngài và biết tâm linh của chúng ta được an toàn trong việc chăm sóc của Chúa. Đức Chúa Trời là một pháo đài và một nơi ẩn náu.

Khi chúng ta bắt đầu một năm mới, chúng ta có thể đặt mình-và tất cả ngày hôm qua và ngày mai an toàn trong việc chăm sóc của Ngài. -DCM

Nếu bạn đi với Chúa hôm nay, bạn có thể tự tin về ngày mai.

Cầu nguyện:

Hỡi Vầng Đá của sự cứu rỗi của con, cảm tạ ơn Cha là Đấng không thay đổi và thành tín. Cảm đội ơn Cha đã là nguồn của sự an ninh và tương lai trong một ngày của sự hỗn loạn và thay đổi. Cảm ơn Cha là Thiên Chúa. Cha là Đức Chúa Trời của con và trong Cha con đặt cuộc sống của con, hy vọng của con, và tương lai của con. Nguyện Cha được tôn vinh trong con hôm nay. Trong Chúa Jesus Christ con cầu nguyện. Amen.

————————————–

Isaiah 52:7-15

The Lord will go before you, and the God of Israel will be your rear guard. (Isaiah 52:12)

On New Year’s Eve 1916, a chaplain spoke to a gathering of British Commonwealth soldiers in Cairo, Egypt. Standing before men whose lives had been turned upside down by World War I, Oswald Chambers talked to them about yesterday and tomorrow.

Chambers said, “At the end of the year we turn with eagerness to all that God has for the future, and yet anxiety is apt to arise from remembering the yesterdays. Our present enjoyment of God’s grace is apt to be checked by the memory of yesterday’s sins and blunders. But God is the God of our yesterdays, and He allows the memory of them in order to turn the past into a ministry of spiritual culture for the future. God reminds us of the past lest we get into a shallow security in the present. . . . Let the past sleep, but let it sleep on the bosom of Christ. Leave the irreparable past in His hands, and step out into the irresistible future with Him” (My Utmost For His Highest ).

God promised Israel, “The Lord will go before you, and the God of Israel will be your rear guard” (Isaiah 52:12). We too can take comfort in knowing that our God will never leave us nor forsake us (Hebrews 13:5). So many things in our lives can be stolen away by natural disasters, aging, and death. Satan could be appropriately called “The Thief of Always.” But God is immovable and “unstealable”! We can invest ourselves in him and know our spirits are secure in his care. He is a fortress and a refuge.

As we begin a new year, we can place ourselves—and all our yesterdays and tomorrows—safely in His care. —DCM

Excerpt from My Utmost For His Highest by Oswald Chambers, © Renewal 1963 Oswald Chambers Publication Association, Ltd. — David C. McCasland

If you walk with God today, you can be confident about tomorrow.

Prayer:

O Great Rock of my salvation, thank you for being unchangeable and faithful. Thank you for being the source of security and future in a day of chaos and change. Thank you for being God. You are my God and in you I place my life, my hopes, and my future. May you be glorified in me today. In Jesus name I pray. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn