Những người nghe Lời Chúa với một tấm lòng thật thà và tâm hồn cao quý thì giữ Đạo và kết quả. Luca 8:15
Một người mới vào trung tâm phục hồi chức năng để cai nghiện ma túy, nơi tôi làm việc, người đó được giao nhiệm vụ trồng một giống dây đậu leo.

Không có kinh nghiệm trồng rau, Jim nhanh chóng trở nên chán nản trong khi chờ đợi cho các hạt giống đó nảy mầm. Sau nhiều tuần không nhìn thấy có gì xảy ra, cuối cùng thì Jim cũng nhận thấy có chút dấu hiệu của sự sống xuất hiện. Chẳng bao lâu, anh ta đã phải tìm cọc, dựng cây trong đất để cho dây đậu leo. Một hôm, Jim phấn khởi hào hứng chạy vào nhà bếp với một số quả đậu vừa hái cho bữa ăn tối. “Quàu ! Tất cả điều này đều từ các hạt giống nhỏ xíu ! ” Anh ta la to lên.” Tôi chắc chắn đã học được rất nhiều rồi đấy.” Khi tôi đã nói chuyện với Jim, tôi thấy rõ ràng rằng anh ta đã học được nhiều hơn và còn nhanh hơn cây thực vật phát triển nữa. Anh ta đã đạt được một cái nhìn mới, có một nhận thức mới: ” Nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe Chúa, Lời của Ngài trong Kinh Thánh và làm những gì phù hợp đúng với những lý do xứng đáng trong một khoảng thời gian lâu dài, thì cuộc sống của chúng ta sẽ có kết quả.”

Trong Luca đoạn 8, Chúa Giêsu đã sử dụng một dụ ngôn để giảng dạy rằng các hạt giống của Lời Thiên Chúa sẽ sản xuất một vụ thu hoạch trong đất tốt. Nhưng hạt giống sẽ chỉ được kết quả khi đất chịu tiếp nhận. Những người có tấm lòng chấp nhận nghe Lời Chúa, tuân theo lời Chúa, sẽ kết quả và thành công. Tuy nhiên, những người khác, vì có lòng chống đối thì chỉ là con mồi cho ma quỷ, không để cho các hạt giống đâm rễ, hoặc là để bị nghẹt ngòi do những sự tham lam, lo lắng và sự cám dỗ của cuộc sống vật chất. Lời Đức Chúa Trời là hạt giống tốt. Lòng của bạn có phải là đất tốt không ? -Jey

Lạy Chúa, con là đất mà trong đó Chúa có thể gieo trồng. Lời của Chúa với lời hứa nó sẽ kết quả; Con muốn mở cửa cho Chúa từng ngày, Vì thế, những gì Chúa đã trồng được bén rễ. – Hess

Để được kết quả về mặt thuộc linh, chôn giấu lời của chúa trong tận đáy lòng của bạn.

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha, khi chúng con đặt niềm tin của chúng con trong Cha, chúng con chỉ mới bắt đầu khai thác vào các nguồn tài nguyên không giới hạn của Cha đã sắm sẵn cho người có đức tin. Cha đã ban phước cho chúng con với ân huệ đặc biệt của Cha với sự bình an vượt quá tâm trí hiểu biết của chúng con, và nó chỉ trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa khi chúng con nhận biết Cha nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Sự chiếu sáng của Lời Cha thực sự là một ngọn đèn cho bàn chân của chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con được bày tỏ, được tiết lộ những bí ẩn của Tin Mừng cho chúng con. Nguyện chúng con khám phá từ ngày này sang ngày khác sự phát triển phù hợp trong ân sủng và kiến thức Cha cung cấp cho chúng con ở giữa những kinh nghiệm thay đổi hàng ngày của cuộc sống. Đó là trong Danh của Chúa Jesus Christ mà chúng con cầu nguyện. Amen.

Those who hear the Word with a noble and good heart keep it and bear fruit. Luke 8:15

A new resident at the drug rehabilitation center where I worked was given the task of planting runner-bean seeds. With no experience growing vegetables, Jim quickly became bored waiting for the seeds to sprout. After weeks of seeing nothing happen, Jim finally noticed signs of life coming up. Before long, he had to put poles in the ground for the beans to climb. One day Jim ran excitedly into the kitchen with some freshly picked beans for dinner. “Wow! All this from tiny seeds!” he exclaimed. “I’ve sure learned a lot!” As I talked with Jim, it became clear that he learned more than how plants grow. He gained a new insight: If we willingly listen to God in His Word and do what’s right for the right reasons and for the right length of time, our lives will be fruitful.

In Luke 8, Jesus used a parable to teach that the seed of the Word of God will produce a harvest in good soil. But the seed is productive only if the soil is receptive. People with receptive hearts hear God’s Word, obey it, and bear fruit. Others, however, have resistant hearts that fall prey to the devil, do not allow the seed to take root, or are overgrown with the cares and temptations of life. God’s Word is good seed. Is your heart good soil? —JEY

Lord, I would be soil in which You can plant Your Word with its promise of fruit; I want to be open to You every day, So what You have planted takes root. – Hess

To be spiritually fruitful, plant God’s Word in your heart.

Prayer:

Father, when we place our trust in You we’ve only begun to tap into the unlimited resources You make available to the believer. You have blessed us with Your special favor and Your unsurpassed peace and it only gets better and better as we grow to know You more and more. The illumination of Your Word is truly a lamp unto our feet and a light unto our path revealing the mystery of the Gospel to us. May we be found consistent from day to day growing in the grace and knowledge that You give to us in the midst of varying daily experiences of life. It is in Christ’s name that we pray. Amen.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com