SEMINARIES WITH VIETNAMESE STUDENTS
CHỦNG VIỆN VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM

Alliance Theological College
Vien Than Hoc Lien Hiep
3181 W. Westhaven Drive, Anaheim, CA 92804
Phone: (714) 982-0906/495-1814
Rev. Dr. Tran Trong Nha.
Email: office@alliancetheologicalcollege.info
Website: www.alliancetheologicalcollege.info

Alliance Theological Seminary
350 N Hinghland Ave., Nyack, NY 10960
Phone: (91) 435-3202, (914) 358-2651 (F)
Email: atsadmin@juno.com

Andrews Theological Seminary
Berrien Springs, MI 49104
Phone: (616) 471-3537

Azusa Pacific University, School of Theology
901 E. Alosta, Azusa, CA 91702
Phone: (626) 812-3049, (626) 815-3868 (F)
California Baptist University
8432 Magnolia Ave., Riverside, CA 92504
Phone: (909) 689-5771

Calvin Theological College & Seminary
Grand Rapids, MI 49506
Phone: (616) 957-6034
Church Divinity School of Pacific
2451 Ridge Road, Berkeley, CA 94709
Phone: (415) 848-3282

Claremont School of Theology
1325 N. College Ave., Claremont, CA 91711
Phone: (909) 626-3521

Columbia International University
PO box 3122, Columbia, SC 29230
Phone: (803) 754-4100,

Concordia Theological Seminary
Ft. Wayne, IN 46825
Phone: (219) 721-5934

Concordia Seminary
St. Louis, MO 63105
Phone: (314) 721-5934

Dallas Theological Seminary
3909 Swiss Ave., Dallas, TX 75204
Phone: (214) 824-3094

Denver Theological Seminary
Box 10000, Denver, CO 80210
Phone: (303) 761-2482

Drew University Theological School
Madison, NJ 07940
Phone: (201) 408-3258, (201) 408-3808(F)

Eastern Mennonite Seminary
Harrisonburg, VA 22801
Phone: (703) 433-2771

Fuller Theological Seminary
135 North Oakland Avenue, Pasadena, CA 91182
Phone: (626) 584-5200, (800) 235-2222
Website: http://www.fuller.edu

Global Bible Institute
1044 Trinity St.
PO Box 1019, Oakland, CA 95963
Phone: (916) 865-3320, (916) 865-5558(F)

Global University / Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Việt Nam
1211 S. Glenstone Ave.
Springfield, MO 65804
Toll Free: (800) 443-1083
Email: info@globaluniversity.edu- mucsuan@gmail.com
Website:http://www.globaluniversity.edu/
Rev. Dang Ngoc Thien An

Golden Gate Baptist Seminary
Strawberry Point, Mill Valley, CA 94141
Phone: (415) 388-8080

Gordon Conwell Seminary
South Hamilton, MA 01982
Phone: (508) 468-7111

Graduate Theological Union
2400 Ridge Road, Berkeley, CA 94709
Phone: (510) 649-2400

Methodist Theological School of Ohio
3081 Columbus Pk
Box 8004, Delaware, OH 43015

New Orleans Baptist Theological Seminary
New Orleans, LA 70126
Phone: (504) 282-4455

San Francisco Theological Seminary
105 Seminary Road, San Anselmo, CA 94960
Website: www.sfts.edu
Toll Free: (800) 447-8820 #831
Phone: (415) 451-2831(P), (415) 451-2854(F)
Joseph Nguyen Dai Nghia
Email: admissions@sfts.edu

Southeastern Baptist Theological Seminary
Wake Forest, NC 27587
Phone: (919) 556-3101

Talbot Theological Seminary
13800 Biola Ave., La Mirada, CA 90639
Phone: (562) 222-5158

Thánh Kinh Thần Học Viện (Alliance Evangelical Divinity School)
314 S. Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
Phone; (714) 491-0366, (714) 491-0368, (714) 491-0378(F)
Rev. Dr. Nguyen Anh Tai

Trinity Evangelical Divinity Shool
2065 Half Day Rd., Deerfield, IL 60015
Phone: (614) 235-4136

Trinity School of Ministry
311 Eleventh, Ambridge, PA 16003
Phone: (412) 266-3838

United Bible College
2605 Chamblee Tucker Rd, Chamblee, GA 30341,
Phone: 770-455-4149 (O)
Rev. Tran Van Tien

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (UUC)
14200 Goldenwest St., Westminster, CA 92683
Phone: (714) 903-2762; (714) 903-2585 (F)
Email: info@unioncollege.edu,, www.uuc.edu
Dr. Dale Sewall
Rev. Dr. Nguyễn Xuân Sơn

Vietnamese Baptist Theological School
(Viện Thần Học Báp-tit Việt Nam)
Văn phòng hành chính: 7316 Frankford Rd., Dallas, TX 75252
Mr Nguyen van Bach – Email: vbtimobile@sbcglobal.net
Văn phòng viện trưởng: 6009 Pacer Lane, Arlington, TX 76018
Rev. Dr. Trần Đào, (469) 387-9870 Email: msdaotran@aol.com

Viện Thần Học Liên Hiệp (ATC) / Alliance Theological College
8782 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92841
Phone: (714) 982-0906
Website: www.alliancetheologicalcollege.org
Rev. Tran Trong Nha

Virginia Theological Seminary
Alexandria, VA 22304
Phone: (703) 370-6600

Wartburg Theological Seminary
333 Wartburg Place, Dubuque, IA 52001
Phone: (319) 589-0200

Westminster Theological Seminary
1725 Bear Valley Parkway, Escondido, CA 92027
Phone: (760) 480-8474, (760) 480-0252 (F)

SCHOOLS OF THEOLOGY IN ASIA

SINGAPORE
Trinity Theological College
490 Upper Buket Timah Rd., Singapore 678093
Phone: 65-6767-6677 (O), 65-6767-6477 (F)
Email: info@ttc.edu.sg
Website: www. ttc.edu.sg

Singapore Bible College
9-15 Adam Road, Singapore 289886
Phone: 65-6569-1555 (O), 65-6569-1550 (F)
Email: deaneng@sbc.edu.sg
Website: www.sbc.edu.sg

Asia Graduate School of Theology
21 Adam Rd., Singapore, 289885
Phone: 65-6460-1300 (O), 65-6467-6005 (F)
Asia Theological Association (ATA)
21 Adam Rd, Singapore 289886
Website: www.ataasia.org

THAILAND
McGilvary College of Divinity
Payap University
Chiang Mai 50000
Phone: 66 (0) 5324 2484, (0) 5330 6512
Fax: 66 (0) 5324 9508
Email: mft@payap.ac.th
Website: http://www.payap.ac.th/english/divinity

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com