quay-lai

  1. Ha-lê-lu-gia 4:02
  2. Đêm Thánh 4:16
  3. Ca Vang Lên 4:00
  4. Chúa Giê-xu Lâm Phàm 4:28
  5. Giê-xu Đệ Nhất Muôn Người 4:16
  6. Ý Nghĩa Tình Yêu 4:38
  7. Nhạc Khúc Giáng Sinh 2:24
  8. Đón Kỷ Nguyên Thanh Bình 5:32
  9. Lời Nguyện Cầu 4:20
  10. Cùng Đến Tôn Thờ 4:06
Arranged & Recorded by Quoc Thi Studio, Psalm Music Studio, Quoc Thanh Studio
Mixed & Mastered by Quoc Thi Studio
Made in U.S.A

 

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/nhacthanhviet

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint

 

MUSIC LYRICS

 

1.  HALELUGIA 

Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah! Ngợi Thượng Đế Chúa hoàn vũ Đấng rất oai quyền Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah! Ngợi Thượng Đế Chúa hoàn vũ Đấng rất oai quyền Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah! Ngợi Thượng Đế Chúa hoàn vũ Đấng rất oai quyền

Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah!

 Thế giới mai đây thuộc Ngài, sẽ thuộc Ngài. Thế giới mai đây thuộc Chúa, là Chúa các vua, Vua trên muôn Chúa. Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng (x4) Vua muôn vua (còn muôn đời, còn muôn đời, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah) Vua trên muôn vua (còn muôn đời, còn muôn đời, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah) Chúa các Chúa (còn muôn đời, còn muôn đời, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah) Trên hết các Chúa (còn muôn đời, còn muôn đời, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah) Vua muôn vua (còn muôn đời, còn muôn đời, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah) Vua của các Chúa (còn muôn đời, còn muôn đời, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah) Chúa trên các vua. Ngài sẽ cai trị. Triều chính Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng. Vua muôn vua (còn muôn đời, còn muôn đời) Vua trên muôn vua (Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah) Triều đình Vua Christ muôn muôn đời còn nguyên, nước Christ vô chung. Vua muôn chúa, Vua trên muôn chúa. (x2) Triều Vua Christ hằng bền vững đến muôn muôn đời. Vua muôn vua, Vua trên muôn vua

Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah!

2 . ĐÊM THÁNH 

 Kìa vùng trời đông, ngôi sao tin lành soi sáng choang, Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm kinh hoàng. Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê, ra đời làm giá cao quý cứu chúng sinh về. Bao năm cảnh đời như gữa đêm ác tội khiếp kinh, hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.

ĐK: Chúa sanh giờ đây, đêm thánh, vinh quang vui vẻ bấy. Đêm phước hạnh đây, đêm bình hòa, đêm an ninh. Đêm Chúa từ ái, ấy đêm Thần Tử giáng sinh. Mục đồng gặp ngay Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương, đơn thành thờ lạy Thần Nhân hiển vinh lạ thường. Tìm thờ lạy Vua, xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong, nay ta thành kính thờ tôn Chúa cách hết lòng. Jê-sus trải trường đau khổ, thương cảm nhược điểm ta, ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỷ quyền ma. Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai, yêu là luật Ngài, bính an ấy Tin Lành Ngài. Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỷ kia, Danh Ngài truyền đến bao áp chế thảy xa lìa. Ta nên hết lòng tôn kính Danh Đấng vừa giáng sinh, dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu vinh.

3. CHÚA JÊ-SUS LÂM PHÀM 

 Chúa Jêsus lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng. Vì ai Chúa tôi hạ trần, Nằm trong máng cỏ tồi tàn? Khắp nhân gian chê cười, nào ai đoái xem Con Người! Đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn. ĐK : Chúa Đấng tôi yêu thương! Chúa Đấng tôi thờ phượng! Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

 Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca tụng. Vì trong bóng đêm mịt mù, toàn nhân thế đã tuyệt vọng. Chúa chí nhân lâm phàm, lìa bao hiển vinh huy hoàng. Sống cơ hàn chết đau thương vì tôi với bạn. Hát lên hỡi muôn loài! Nào ca hát lên nhân loại. Jê-sus giáng sanh làm người đành mang xác thịt hình hài. Hát tôn vinh Con Trời, Ngài không gớm nơi ô tội. Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

4. Ý NGHĨA TÌNH YÊU 

  Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương. Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn. Vua yêu thương, Ngài đã đến với dòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người. Yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn, và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời. Vua yêu thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi, đem an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời. Yêu là khi Chúa xót thương trần gian, vào nhân thế để cứu vớt tôi với bạn.

5.  CA VANG LÊN 

 Đêm nay đây, đêm nay đây, Chúa đến với thế nhân. Đêm nay đây Chúa giáng xuống trần, nơi tăm tối u buồn. Chúa giáng thế chết thay cho tôi, nếp sống mới Chúa ban cho người, sanh ra nơi tối tăm đê hèn, bao năm tháng xa vời. Cha yêu thương thế giới lạc lầm, ban Giê-xu xuống cõi hồng trần, đến với mỗi con người điêu linh, đem cho nhân sinh một tình thương mới. Đêm nay đây, đêm nay đây, Chúa đến với thế nhân. Đêm nay đây Chúa giáng xuống trần, nơi tăm tối u buồn.

6. ĐỆ NHẤT TRONG MUÔN NGƯỜI 

  Vào một đêm giá năm nào Giê-xu giáng thế vì quá yêu thương người, giáng sinh cứu đời, Ngài mang đến kỷ nguyên thanh bình, Ngài như ánh sáng chiếu soi khắp trần gian. Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời, có một vì sao sáng chói, ấy chính Vua Giê-xu, đệ nhất muôn người. Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời, với tiếng thiên thần hòa khúc nhạc giáng sinh mừng Vua yêu thương. Bình an cho thế nhân, tin lành loan khắp chốn. Lạy Chúa ngay giờ đây xin bước vào tâm hồn con. (Dâng lên Chúa) Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời, có một vì sao sáng chói, ấy chính Vua Giê-xu, đệ nhất muôn người. Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời, với tiếng thiên thần hòa khúc nhạc giáng sinh mừng Vua yêu thương

8. NHẠC KHÚC GIÁNG SINH 

1. Nghe câu hát từ trời cao: “Mừng Jê-sus Christ giáng sinh”. Nghe thiên sứ hòa lời ca cùng thiên binh hát vang trời. Đêm thanh vắng, trời đầy sao, lặng yên nghe có tiếng ca loan tin Chúa vào trần gian Ngài sinh nơi máng chiên nghèo. Chúa Chí Cao vui giáng trần, sống như bao con người, ban ơn phước và tình yêu, cùng niềm vui với hy vọng. 2. Hôm nay Chúa vào trần gian, Ngài hy sinh cứu những ai đang khao khát và chờ mong nguồn an vui chẳng phai tàn. Chúa giáng sinh vào nơi khó nghèo, gánh thay cho con người. Vinh quang Chúa vượt thời gian và không gian bất biến vô cùng. 3. Dâng lên Chúa ngàn lời ca, mừng tình yêu thánh giáng sinh. Ca khen Chúa tận lòng con, ngợi khen luôn suốt cuộc đời. Hát chúc tôn Vua Jê-sus, báo ngay tin vui mừng. Dâng lên Chúa trọn đời con, là bài ca hát mãi không thôi, dù muôn thu vẫn không phai tàn. Ngợi khen Jê-sus khắp thế giới.

9.  ĐÓN KỶ NGUYÊN THANH BÌNH 

 Kìa có muôn thiên binh hòa Thánh Ca reo mừng, chào đón Con Vua Trời từ nơi Chí Thánh đến dương gian. Kìa có bao mục đồng ngồi thức canh đêm trường, chợt có thiên binh rao truyền tin Chúa con vào đời. Kìa sao sáng soi đường ba vị vua bước nhanh, cùng nhau đến Bết-lê-hem dâng nhũ hương, dược quý. Lìa ngôi thánh Vua Trời hạ mình nơi thế gian, chịu hy sinh cứu chuộc nhân thế, sống kỷ nguyên thanh bình. Chào đón Con Vua Trời, kìa khắp nơi ca mừng, đàn hát tôn vinh Vua Je-sus giáng thế cứu nhân gian. Bạn có nghe tin lành, là phước ân từ trời, tràn khắp trên địa cầu, hãy mau đến tôn thờ Ngài. Nào hãy hát ca mừng tôn ngợi Vua Chí Cao, cùng họp nhau dưới chân Ngài chiêm ngưỡng danh hiển vinh. Ngài mang đến nhân loại một tình yêu chứa chan, rịt lành bao trái tim tan vỡ, thỏa vui trong phước hạnh. Bridge: Tâm con luôn khát khao đem tình yêu Chúa Je-sus, vì lòng này biết Chúa ở cùng. Tâm con luôn khát khao muôn người tìm gặp Chúa Je-sus, trọn đời được thỏa vui trong Ngài.

10. LỜI NGUYỆN CẦU 

Mùa giáng sinh đã đến rồi, cầu Chúa đến trong tấm lòng. Sưởi ấm tâm hồn bao người, tìm thấy an bình trong Chúa. Chợt tình yêu giáng trần là tình yêu Thiên Chúa Tin yêu và hạnh phúc, vui tươi và bình an mà Ngài ban xuống cho nhân gian. Cuộc sống không còn hy vọng (Cuộc sống không còn hy vọng) Chìm đắm mãi trong ưu phiền (Chìm đắm mãi trong ưu phiền) Hãy đến bên Cha ái từ (Hãy đến bên Cha ái từ) Cầu xin Jê-sus tha thứ (Oh..oh…oh…) Ban cho mỗi tấm lòng (Ban cho mỗi tấm lòng) Một tình yêu vô đối (Ôi Chúa yêu con thiết tha) Ban cho tình yêu mới Luôn bền lâu Chúa ơi Là tình yêu chính con mong chờ. Thờ tôn Vua Jê-sus vinh diệu cao quý muôn đời, Lìa trời Chúa giáng sinh trong chuồng chiên xưa tối tăm. Trần gian đâu hay, còn đang chìm mãi trong đêm dài khi Ngài sinh trong nơi đê hèn vào đêm buốt giá. Chúa quá yêu thương con người (Y như lời Kinh Thánh truyền) Ngài đến nơi lòng khiêm nhường (Dù thế nhân không tiếp Ngài). Tình yêu Cha luôn sáng ngời (Bằng lòng hy sinh cứu nhân). Và Chúa ban cuộc đời mới (Tình yêu Ngài không đổi thay). Ngài chờ mong mỗi người (Nhận tin Chúa giờ đây). Quà tặng Ngài vô giá (Ban cho mỗi tấm lòng). Cha luôn gọi tha thiết. Đang mong chờ anh đến. Mời Jê-sus bước vô tâm hồn. Cha luôn gọi tha thiết. Khuyên mời anh đến mau. Nhận Jê-sus Chúa Cha từ ái.

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/nhacthanhviet

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint