Vòng tay như chiếc nôi hồng
Mẹ ru con ngủ giấc nồng bình yên
Thương con mẹ chẳng quản phiền
Nuôi con khôn lớn mẹ hiền sướng vui
Dòng sông con nước trôi xuôi
Dòng đời có mẹ đắp bồi tình thương
Tảo tần một nắng hai sương
Hy sinh thầm lặng dọn đường con đi
Mẹ là nguyên lý dịu kỳ
Cho con dòng sữa từ khi chào đời
Cho con tất cả mẹ ơi!
Khối tình mẹ kết gởi vào đời con
Canh khuya thức trắng hao mòn
Đường chiều ngã bóng mẹ còn chờ mong…
Thế rồi, tóc mẹ hoa râm
Thế rồi, con sáo sổ lồng bay xa …
Đêm nằm nghe hạt mưa sa
Mưa bao nhiêu hạt nhớ nhà bấy nhiêu
Tìm đâu – để thấy mẹ yêu
Tìm đâu để thấy những chiều thiết tha?!
Cho con vịn khúc câu ca
“Chim khôn nhớ cội, đò xa nhớ dòng…”
Về thôi, kẻo mẹ chờ mong
Lòng con dâng mẹ nụ hồng ngát hương.

Nguyên Dã Quỳ