Ôi đời mẹ là mênh mông biển cả,
Vẫn đêm ngày dào dạt vỗ gần xa,
Cho đời con, đầy sắc thắm hương hoa,
Trong cuộc sống, gian lao đầy cám dỗ!
Đời mẹ vẫn, miệt mài trong gian khổ,
Luôn dạy con, biết kính sợ Chúa Trời,
Đấng bình an, duy nhất ở trên đời,
Để cuộc sống con mãi là hạnh phúc!
Mẹ vẫn sống cách hiên ngang nhịn nhục,
Dù người đời hay nói xấu dèm pha,
Lấy đức tin, mẹ cầu cho an hòa,
Nên đời mẹ, là bài ca đẹp nhất!
Đời mẹ mãi, đầy tình thương chân thật,
Ban cho con, từ lúc mới ra đời,
Và sẽ luôn, theo con đến mọi nơi,
Cho con khỏi lo âu và trống vắng!
Mẹ hỡi mẹ, dù đời là gánh nặng,
Mẹ sẽ mang hết lo lắng cho con,
Sẽ thương con, bằng hết cả tâm hồn,
Của đời mẹ, dòng máu ấm trong con!

Tác giả: Tiểu Minh Ngọc