Vì yêu con nên Chúa xuống trần
Chịu đớn đau gánh tội nhân gian
Chúa thương con không lời than trách
Cứu cuộc đời bóng tối lầm than.

Vì tội ô con lìa xa Chúa
Theo giòng đời giữa chốn hơn thua
Có biết gì đâu tình yêu cao cả
Mà Ngài đổ huyết để chuộc mua.

Bàn tay Chúa, đóng đinh đau buốt
Thấu tận tâm can nước mắt tuôn
Đầu mang gai mão gim tận óc
Mà tình nhân ái vẫn đầy luôn.

Chúa nguyện cầu gì anh nhớ không?
Thưa chuyện cùng Cha thật đáy lòng
“Xin Cha Thiên Thượng tha cho họ”
Vẫn là tha thứ, Chúa cầu mong.

Đồi vắng chiều xưa bóng sương rơi
Chúa tàn hơi thở hỡi người ơi
Gô tha nhộm huyết, hàng cây khóc
Chúa đã vì con phó mạng rồi.

Chúa đã vì anh và vì tôi
Vì thương nhân loại giữa cuộc đời
Đớn đau muôn lối Ngài nhận lãnh
Ôi tình cao quý qúa đi thôi.

Nguyên Dã Quỳ