Thượng đế sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ, mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo.

Thượng đế sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ, mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo. Thượng đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất, mà sẽ hỏi chúng có được tạo ra từ lao động của bạn không. Thượng đế sẽ không hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu, mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó không. Thượng đế sẽ không hỏi bạn làm thêm bao nhiêu giờ, mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay không. Thượng đế sẽ không hỏi bạn nhận được bao nhiêu lời khuyến khích, mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác như thế nào. Thượng đế sẽ không hỏi nghề nghiệp của bạn là gì, mà sẽ hỏi bạn đã thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa. Thượng đế sẽ không hỏi bạn làm gì để giúp cho bản thân, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ cho mọi người. Thượng đế sẽ không hỏi bạn làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác Thượng đế sẽ không hỏi bạn sống cạnh những người láng giềng nào, mà sẽ hỏi bạn đối xử với những người hàng xóm của bạn như thế nào. Thượng đế sẽ không hỏi về màu da của bạn, mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn. Và Thượng đế sẽ không hỏi bạn  có bao nhiêu người bạn, mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là một người bạn. Trần Hoàng Minh dịch

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com