“Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời” Giăng 6: 27

Một trong những giây phút buồn nhất của một người có thể là phải đối diện với những năm cuối của cuộc đời mình và biết sâu xa trong lòng mình rằng cả cuộc đời mình đã đầu tư vào những điều chóng qua. Đối diện với cõi đời, điều gì sẽ tồn tại. Điều gì đã đầu tư trong vương quốc của Đức-Chúa-Trời

 thiet-ke-co-doc-01Chúng ta làm việc cực nhọc,tiêu pha nhiều tiền bạc, và thì giờ, và nát nóc óc về những quyết định, mà chỉ có thể giúp chúng ta nhiều nhất trong vài chục năm. Và trong khi chúng ta có thể có những trách nhiệm đúng trong đời này để khiến chúng ta bận rộn, chúng ta dễ bị cuốn hút vào cuộc đời tạm này và lúc đó chúng ta bõ phí những cơ hội để đầu tư vào cõi đời đời.

Ngoài Chúa ra, chỉ có hai điều đuợc nêu ra trong Kinh-Thánh là còn lại đến đời đời: Lời của Chúa, và linh hồn của những người khác. Đó là hai lãnh vực mà Chúa kêu gọi chúng ta tham dư vào. Không có sự đầu tư thật sự vào đó mà bị hư hao. Đó là những đồ ăn còn lại đến đời đời.

Vài tuần một lần Cơ-Đốc-nhân cần kiểm lại đời sống họ. Chúng ta đã xử dụng thì giờ như thế nào? Chúng ta đã tiêu xài tiền bạc như thế nào? Năng lực của chúng ta được đỗ vào đâu? Chúng ta nghĩ đến điều gì khi chúng ta đi ngũ và khi chúng ta thức dậy sáng hôm sau, khi chúng ta đối diện với những năm về sau của cuộc đời mình, chúng ta thấy có điều gì là vỉnh cửu. Khi thế giới này sẽ qua đi điều gì trong công việc của chúng ta sẽ tồn tại, trả lời điều đặn những câu hỏi này sẽ khiến cuộc đời của chúng ta đi đúng hướng và cho chúng ta một trọng tâm, điều này sẽ hướng dẫn chúng ta nữa.

Chúa Jesus cho chúng ta những chĩ dẫn rõ ràng về những câu hỏi này. “Đừng làm việc gì đồ ăn hay hư mất”. Ngài bảo chúng ta như thế. Cuộc đời của chúng ta phải hướng về cõi đời đời. Chúng ta được tạo nên để có kết quả lâu dài (Giăng 15:10) Khi chúng ta đầu tư cuộc đời mình vào điều gì khác, chúng ta lạc mất mục đích của mình, mất đi niềm vui được kết quả cho Chúa. Hãy làm việc gì đồ ăn còn đến đời đời. Maud Royden nói “ hãy học để nắm lỏng lẻo, tất cả những gì không vỉnh cửu”.

Thúy Anh chuyển ngữ theo ” food that lasts forever” by Chris Tiegreen trích trong Journey tháng 5 2009

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]

 

www.nguonhyvong.com