I Sa-mu-ên 16:1-23

“Sa-mu-ên lấy sừng dầu và xức cho Đa-vít trước mặt các anh của chàng. Từ ngày đó trở đi, Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Đa-vít” (câu 13)

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Sa-mu-ên buồn rầu? Đức Chúa Trời sai ông làm gìÔng đáp ứng như thế nào? Vì sao Chúa chọn chàng Đa-vít non trẻ? Sự khác biệt quan trọng nào giữa Vua Sau-lơ và anh Đa-vít? Vì sao Chúa chọn bạn? Bạn nhận thức gì về sự chọn lựa của Chúa dành cho bạn? 

Không chỉ trong thời đại của chúng ta mà cả thời đại của ông Sa-mu-ên, dáng vẻ bề ngoài của một người thường được xem trọng (câu 7), cách Đức Chúa Trời nhìn vấn đề khác hẳn với cái nhìn của con người. Ở đây, Đức Chúa Trời hành động một cách đáng ngạc nhiên để thực hiện chương trình của Ngài.

Trong chương trước, chúng ta thấy ông Sa-mu-ên đã thực hiện công việc mà Vua Sau-lơ bỏ qua vì không vâng lời Chúa (15:33). Ông Sa-mu-ên rất buồn vì vua không vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không để người của Ngài ngồi đó than khóc, Ngài sai ông đi xức dầu cho người yêu mến Ngài, nghĩa là, giờ đây ông Sa-mu-ên liều chết, vâng lời Ngài đi xức dầu cho một vua mới mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Đây là việc làm liều lĩnh được xem như là hành động phản bội; vì nếu Vua Sau-lơ biết, ông Sa-mu-ên sẽ mất mạng.

Ông Sa-mu-ên lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời để không chọn lựa lầm người theo suy nghĩ thường tình của mình. Con người dễ bị tác động bởi những điều mắt trần nhìn thấy và chọn lựa theo mắt mình, nhưng Đức Chúa Trời không xem bề ngoài, Ngài thấy trong lòng. Nếu bạn cân nhắc để chọn lựa một việc quan trọng có thể ảnh hưởng suốt cuộc đời như nghề nghiệp, bạn đời, hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn chọn lựa khôn ngoan theo ý Ngài, chứ không phải theo những điều mà mắt bạn nhìn thấy hay theo ý bạn, vì chúng ta chỉ thấy hiện tại, còn Đức Chúa Trời biết tương lai của chúng ta.

Người Ít-ra-ên muốn có vua. Giờ đây Đức Chúa Trời can thiệp bằng sự lựa chọn của Ngài (câu 1). Bởi sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, Bết-lê-hem giờ đây bắt đầu có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử của dân thánh. Ngay khi được xức dầu, thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên ông Đa-vít, nghĩa là ông sống trong sự hướng dẫn, tể trị của Chúa. Ngoài những điều như đàn giỏi, dũng sĩ, chiến sĩ can trường, ăn nói khôn ngoan, khôi ngô, điều quan trọng hơn hết nơi ông Đa-vít là được “Đức Giê-hô-va ở cùng” (câu 18). Lúc đó thần Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Vua Sau-lơ (câu 13, 14), nên ông đâm ra phiền muộn, lo lắng, tâm tính thất thường. “Khiến ác thần đến quấy nhiễu” không có nghĩa là Đức Chúa Trời sai tà linh đến ám ảnh Vua Sau-lơ, nhưng có nghĩa là Đức Chúa Trời cho Vua Sau-lơ cảm thấy vô cùng phiền muộn và cực kỳ đau khổ khi không có Đức Chúa Trời ở cùng. Đó cũng là tình trạng của những người xa cách Chúa. Giải pháp để làm vơi đi sự ưu phiền và đau đớn là nghe tiếng đàn điêu luyện của người chăn chiên tên Đa-vít. Đây cũng là một chi tiết trong chương trình của Đức Chúa Trời.

“Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng,” “Đức Giê-hô-va ở cùng,” những điều này có nghĩa gì với bạn? Khi Ngài dẫn bạn tiến tới để thực hiện các mục đích của Ngài, hãy cầu xin sự can đảm và đức tin để vâng lời Ngài. 

Tạ ơn Chúđã chọn con, xin ở cùng con luôn luôn, giúp con bước tới trong đức tin, luôn vâng lời, đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.