Vừa học Trường Chúa nhựt về, mẹ hỏi bé Kofi sáng nay học gì. Bé nhanh nhẩu đáp thật lớn: “Cũng lại… vâng phục nữa!”Dù lớn tuổi hơn Kofi rất nhiều, tôi cũng phải công nhận, vâng phục Đức Chúa Trời là bài học mà đôi khi chúng ta phải miễn cưỡng học tới, học lui mãi. 

 

Lessons Of Obedience  

Read:
1 John 2:1-11 


This is the love of God, that we keep His commandments. – 1 John 5:3

 


 When young Kofi came home after Sunday school, his mother asked him what he had learned that morning. His quick reply spoke volumes: “Obedience… again!” 

Although I’m many years older than Kofi, I agree that obedience to God is a lesson that we must, sometimes reluctantly, learn over and over again.
Oswald Chambers wrote: “The Lord does not give me rules, but He makes His standard very clear. If my relationship to Him is that of love, I will do what He says… If I hesitate, it is because I love someone I have placed in competition with Him, namely, myself.” 
When we are obedient, we show God that we love Him and have more faith in Him than we do in ourselves. Arthur W. Pink said that love is “a principle of action, and it expresses itself… by deeds which please the object loved.” To obey God means to relinquish what we want and to choose to do what He asks. 
God requires the obedience of His followers, and Jesus placed great importance on it. He asked, “Why do you call Me `Lord, Lord,’ and not do the things which I say?” (Luke 6:46). And He issued this challenge: “If you love Me, keep My commandments” (John 14:15). – Cindy Hess Kasper 

To say we follow Jesus Christ 
Without attempting to obey 
Reveals our lack of faith that He 
Will lead us right in every way. – Sper
 

 Bài Học Vâng Phục 

 

Đọc:
1Giăng 2:1-11 


Yêu thương Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. – 1 Giăng 5:3 

Vừa học Trường Chúa nhựt về, mẹ hỏi bé Kofi sáng nay học gì. Bé nhanh nhẩu đáp thật lớn: “Cũng lại… vâng phục nữa!” 
Dù lớn tuổi hơn Kofi rất nhiều, tôi cũng phải công nhận, vâng phục Đức Chúa Trời là bài học mà đôi khi chúng ta phải miễn cưỡng học tới, học lui mãi. 
Oswald Chambers viết: “Chúa không cho tôi luật lệ, nhưng Ngài nói rất rõ chuẩn mực của Ngài. Nếu mối liên hệ giữa tôi với Ngài là yêu thương, thì tôi sẽ làm theo điều Ngài phán… Nếu tôi do dự, là tại vì tôi yêu chính người do tôi đưa vào, để cạnh tranh với Ngài, đó là chính bản thân tôi.” 
Khi vâng phục, chúng ta chứng tỏ cho Đức Chúa Trời thấy chúng ta yêu Ngài và tin cậy Ngài nhiều hơn tin ở chính mình. Arthur W. Pink nói, yêu thương là “một nguyên tắc hành động, và tự biểu lộ… qua những hành động làm vui lòng đối tượng được yêu thương.” Vâng phục Đức Chúa Trời có nghĩa là từ bỏ điều mình muốn, và tự chọn làm điều Ngài yêu cầu. 
Đức Chúa Trời đòi hỏi sự vâng phục nơi người theo Ngài, và Chúa Giê-xu xem đó là điều rất quan trọng. Ngài hỏi, “Sao các ngươi gọi Ta `Chúa, Chúa’, mà không làm những điều Ta phán dạy?” (Lu-ca 6:46). Rồi Ngài thách thức như sau: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, hãy giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15). – Cindy Hess Kasper 


Obedience to God is an expression of our love for God. 


Vâng phục Đức Chúa Trời 
là biểu lộ của tình yêu chúng ta đối với Ngài.
 

 

Đức Chúa Trời Biết Mọi Sự Bạn Đối Diện Trong Hiện Tại 

Khi chúng ta đương đầu với những thách thức hoặc những khó khăn, việc Đức Chúa Trời biết mọi sự thật là điều an ủi. 

Mục sư David Jeremiah đã nói với hội chúng của ông như vầy: “Chúa biết chúng ta đang trải qua điều gì, Ngài biết từng giây phút của nỗi đau đớn và khổ sở của chúng ta. Không những Ngài biết điều chúng ta cảm nhận, Ngài còn biết vì sao chúng ta cảm nhận  điều mình cảm nhận. Ngài biết điều đó xảy ra như thế nào, và bao lâu nó còn kéo dài và căng thẳng như thế nào. Ngài biết mỗi một cảm xúc kết hợp với điều đó. Khi bạn đang trải qua những giờ phút khó khăn như thế, tất cả những gì bạn có thể làm đôi khi là nhìn và thưa rằng: “Lạy Cha, Ngài biết .. Ngài biết.” 

Dầu hoàn cảnh của bạn như thế nào, dầu bạn thiếu thốn như thế nào, Đức Chúa trời hiểu và sẽ cùng trải qua với bạn điều đó. Ngài biết nỗi tổn thương của bạn, sự khước từ và những áp lực. Những cảm xúc và những tranh chiến của bạn không phải Ngài không biết, nhưng Ngài cũng biết mục đích những hoạn nạn của bạn. Ngài muốn giúp bạn hoàn thành được các mục tiêu ấy và kinh nghiệm sự vui mừng của Ngài qua các hoạn nạn ấy. Trong Ngài có niềm hy vọng để có một lối thoát và một ngày mai tốt đẹp hơn. 

Amy Carmichael  là một trong những nhà truyền giáo yêu quí nhất trong cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Bà đã hầu việc Chúa tại Ấn Độ 25 năm. Sherwood Eddy đã viết như vầy: “Army Wilson Carmichael là nhân vật giống Chúa Cứu Thế hơn hết mà tôi từng gặp gỡ và đời sống của bà là mùi hương thơm nhất, là đời sống tận hiến đầy vui mừng hơn hết mà tôi từng được biết.” 

Khi bà lớn lên ở Ái Nhĩ Lan, bà vô cùng thích mình có được cặp mắt xanh. Với đức tin của một đứa bé, bà thật lòng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thay đổi cặp mắt nâu của bà thành đôi mắt xanh nếu bà xin Ngài. 

Một đêm nọ, bà cầu nguyện khẩn thiết để xin có đôi mắt màu xanh, thế rồi đầy lòng tin cậy bà đi ngủ. Khi bà thức dậy vào sáng hôm sau, bà chạy đến chiếc gương. Đôi mắt nâu phản chiếu trong gương. Bà thất vọng biết bao! 

Về sau, trong những năm ở Ấn độ, bà bắt đầu được biết về những hoàn cảnh bi thương của nhiều cô gái trong các gia đình nghèo, phải bị bán vào các đền thờ Ấn Độ Gíao để làm kỵ nữ. Amy bắt đầu cứu vớt những cô gái trẻ nầy và đưa về nhà của bà ở tại Dohnavur để nuôi dưỡng và dạy dỗ họ rằng Đức Chúa Trời rất yêu họ. Bà thường bôi bã cà phê lên làn da trắng của mình và mặc quần áo Ấn độ để có thể lẻn vào các đền thờ mà không bị để ý. Một ngày kia, đang khi mặc áo quần ngụy trang, bà nhận ra rằng công việc của mình chỉ hiệu quả bởi vì bà có đôi mắt nâu. Đôi mắt xanh sẽ là một tố giác nguy hiểm! Vào giây phút ấy, bà đã nhận ra rằng một trong những lý do Đức Chúa Trời bảo không với lời cầu nguyện của bà khi còn là một đứa trẻ là vì Ngài đã có một chương trình cho tưong lai của bà có liên quan đến tính mạng hàng trăm con người nhỏ bé quí báu khác. Đức Chúa Trời đã biết trước tương lai của bà ngay khi bà còn là một cô bé cách xa đó nửa vòng trái đất. 

Trong Êphêsô 2:10, Phao Lô cho chúng ta biết: “ Vì chúng ta là việc Ngài làm ra,  đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành  mà Đức chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”. Đức Chúa trời biết điều Ngài hoạch định cho đời sống chúng ta thậm chí ngay trước khi chúng ta được thai dựng. Ngài hiểu biết những khả năng  của chúng ta, những cơ hội và sứ mạng sự sống của chúng ta. Chúng ta có thể tin cậy Ngài trong mọi thời điểm trong tương lai minh. 

Bill Bright 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com