1. Give God what’s right… not what’s left.

2. Man’s way leads to hopeless end. God’s way leads to an endless hope .

3. A lot of kneeling will keep you in good standing.

 

 

25 Beautiful Phrases


1. Give God what’s right… not what’s left.

2. Man’s way leads to hopeless end. God’s way leads to an endless hope .

3. A lot of kneeling will keep you in good standing.

4. He who kneels before God can stand before anyone.

5. In the sentence of life, the devil may be a comma, but never let him be the period.

6. Don’t put a question mark where God puts a period.

7. Are you wrinkled with burden? Come to the church for a face-lift.

8. When praying, don’t give God instructions. ….. Just report for duty.

9. Don’t wait for six strong men to take you to church.

10. We don’t change God’s message….. His message changes us.

11. The church is prayer-conditioned.

12. When God ordains, He sustains.

 

13. WARNING: Exposure to the Sun may prevent burning.

14. Plan ahead……It wasn’t raining when Noah built the ark.

15. Most people want to serve God, but only in an advisory position.

16. Suffering from truth decay? Brush up on your Bible.

17. Exercise daily …. Walk with the Lord.

18. Never give the devil a ride,  he will always want to drive.

19. Nothing else ruins the truth like stretching it.

20. Compassion is difficult to give away because it keeps coming back.

21. He who angers you, controls you.

22. Worry is the darkroom in which negatives can develop.

23. Give Satan an inch & he’ll be a ruler.

24. Be fishers of men….You catch them & He’ll clean them.

25. God doesn’t call the qualified,  He qualifies the called.

 

 

UNKNOWN

 

 

 

 

25 Li Hay ý Đp

 

1.  Điều phải dâng Chúa, bạn ơi,

Điều thừa xin nhớ, lên Ngài chớ dâng.

2.  Thế gian vô vọng đường cùng,

Chúa đem hy vọng mênh mông tuyệt vời.

3.  Quỳ nhiều cầu nguyện Chúa Trời

Giữ cho bạn đứng thẳng người bình an.

4.  Ai quỳ trước Chúa chuyên cần,

Trước mọi người đứng vững vàng, lo chi.

5.   Ác quỷ, dấu phẩy, ra gì,

Đừng để thành chấm, hiểm nguy hết đời!

6.  Chớ đặt dấu hỏi buồn cười:

“Nơi nào dấu chấm Chúa Trời ban cho?”

7.  Mặt nhăn vì gánh nặng ư?

Mời bạn hãy đến nhà thờ sửa ngay.

8.  Cầu nguyện đừng hướng dẫn Ngài,

Chỉ nên nhiệm vụ đủ đầy trình thưa.

9.  Đừng đợi sáu lực sĩ kia

Đến để khiêng bạn đi ra nhà thờ.

10.  Đừng đổi sứ điệp Chúa cho,

Phải để sứ điệp làm ta đổi đời.

11.   Nhà thờ là chỗ mọi người.

Đến đó cầu nguyện Chúa Trời ban ơn.

12.  Việc chi Chúa đã phán truyền

Thì Ngài bảo vệ giữ gìn không sai.

13.   Hãy nghe LỜI CẢNH BÁO này

Mặt Trời chiếu lắm có ngày cháy da!

14.   Kế hoạch đặt trước lo xa,

Trời chưa mưa lúc Nô-ê đóng tàu!

15.  “Muốn phục vụ Chúa dài lâu”,

Nhưng nhiều vị muốn làm câu khuyên người.

16.  Đau vì chân lý suy rồi?

Xem kỹ Kinh Thánh, Lời Ngài động viên.

17.  Hàng ngày tập luyện thường xuyên,

Bước đi với Chúa thần tiên cuộc đời!

18.  Đừng đưa quỷ sứ đi chơi,

Rồi hắn sẽ cứ luôn đòi đi xa.

19.  Nói phóng đại sự thật ra.

Làm tàn hại nó, quả là tuyệt chiêu.

20.  Cho đi thật khó khăn nhiều:

Vì thương vẫn muốn ngược chiều chút chi.

21.  Ai làm bạn bực đôi khi,

Là kìm giữ bạn điều gì đó thôi.

22.  Phiền lo – Phòng tối cuộc đời,

Nơi đây tiêu cực gặp thời gia tăng.

23.  Một phân lùi trước Sa-tan,

Thì y lấn tới, trở thành vua ngay.

24.  Bạn đánh lưới, dạy dỗ người,

Y rửa sạch hết mọi lời Chúa ban.

25.  Chúa không gọi kẻ giỏi giang,

Mà làm nên giỏi người đang được mời.

 

Phan Như Ngọc diễn thơ