1.  Thói quen tàn phá mình nhiều nhất: Lo lắng

2.  Niềm vui lớn nhất: Ban cho

3.  Sự mất mát lớn nhất: Mất lòng tự trọn

 

 

 

 

4.  Công việc thỏa lòng nhất: Giúp đỡ người khác

5.  Cá tính tệ nhất: Ich kỷ

6.  Hạng nguy hiểm nhất: Lãnh đạo thiếu đạo đức

7.  Niềm vui tự nhiên nhất: Con thơ

8.  Liều thuốc bổ qúy nhất: Lời khích lệ

9.  Nan đề lớn nhất để vượt qua: Sợ hãi

10. Thuốc ngủ hiệu qủa nhất: Tâm thần bình an

11. Chứng bịnh thất bại cách méo mó nhất: Sự bào chữa

12. Nguồn sức mạnh có năng quyền nhất trong đời: Tình yêu

13. Người hạ cấp nguy hiểm nhất: Người nói xấu

14. Máy vi tính tuyệt vời không thể tả nhất thế giới: Bộ óc

15. Điều tệ nhất để không có: Hy vọng

16. Vũ khí làm chết người nhất: Cái lưỡi

17. Hai chữ có năng lực đầy đủ nhất: Tôi có thể (I can)

18. Tài sản lớn nhất: Đức tin

19. Cảm xúc vô giá trị nhất: Lòng tự thương hại mình

20. Trang điểm đẹp nhất: Nụ cười

21. Điều sở hữu giá trị nhất: Lòng chính trực

22. Đài truyền thông có năng quyền nhất: Cầu nguyện

23. Tinh thần lây lan qúy nhất: Lòng nhiệt tình

24. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời: CHÚA