AVOIDING DECEPTION

A certain father set his small son on the table. Walking to the other end of the table he told the little boy to come to him promising to catch him when he got to the end. The little boy believed his daddy, so started out confidently. When he got to the end he jumped, expecting to land in his daddy’s arms. Instead, the cold heart father stepped back with arms folded, unmindfuf of the pain, injury or enven worse that would befall him. Deceived by his own father – the little lad fell to the floor. This father like the devil who promises good things to those who listen to him, but in the end pays the wages of death.

Many people today are in a similar situation and don’t realize it. They confidently go along in life, not realizing how near the precipice they really are. They hope to be saved in the end. Hope is very important in every Christian’s life. Paul lists it together with faith and love. To hope that God will be merciful in the end, yet not seeking His forgiveness nor seeking Him in this life is to deceive one’s self. The Apostle Peter refers to a live hope (1 Peter 1:3-5). This hope is based on a clear evidence of forgiveness of sins and power unto victory in one’s life. This results in a real determination to faithfully serve God.

TRÁNH SỰ LỪA DỐI

Một ông bố nọ đặt đứa con nhỏ của mình trên bàn. Bước đến đầu bên kia ông ta bảo cậu bé hãy đến với mình hứa rằng sẽ đón lấy cậu khi đến cuối bàn. Cậu bé tin cha mình, nên đã dạn dĩ bước đi. Khi đến cuối bàn cậu ta nhảy cỡn lên, nghĩ rằng sẽ đáp vào cánh nâng đỡ của cha mình. Song, người cha lạnh lùng khoanh tay bước lùi lại, chẳng hề quan tâm đến sự đau đớn, sự tổn thương hay thậm chí những điều tệ hơn có thể xảy đến với cậu bé. Bị chính cha mình lừa gạt – cậu nhóc té xuống sàn nhà. Người cha nầy giống như ma quỉ là kẻ hứa hẹn những điều tốt đẹp cho những kẻ tin theo nó, nhưng cuối cùng tiền công nhận được ấy là sự chết.

Ngày nay có nhiều người đang ở trong tình trạng tương tự mà chẳng hề nhận biết. Họ tự tin bước đi trong cuộc sống mà không nhận biết rằng thật sự bờ vực đang cận kề. Niềm hy vọng cuối cùng của họ là được cứu rỗi. Hy vọng là điều vô cùng quan trọng trong đời sống Cơ Đốc Nhân. Phao-lô đã kể nó chung với đức tin và tình yêu thương. Hy vọng rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ tỏ lòng thương xót, nhưng không tìm kiếm sự tha thứ cũng không tìm kiếm chính Ngài trong cuộc đời nầy ấy là sự tự dối mình. Sứ Đồ Phi-e-rơ nói đến một hy vọng sống (1 Phi-e-rơ 1:3-5). Niềm hy vọng nầy dựa vào một chứng cớ rõ ràng về sự tha tội và năng quyền để thắng hơn trong cuộc sống. Điều nầy dẫn đến kết quả của sự quyết định phụng sự Đức Chúa Trời cách trung thành.

SUU TAM

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com