AFTER DEATH ?
At this moment you are alive, you breathe,you move about or work.You may be living in confort or existing in misery.The sun rises and sets; somewhere a child is being born, but also somewhere, someone is always dying.

ALL OF LIFE IS ONLY A TEMPORARY ARRANGEMENT BUT WHERE WILL YOU GO AFTER DEATH ?

Whether you are religious,
Or simply do not believe in any religion –
You still need to settle this most important question,
Because after a brief earth-life, man goes to his eternal destiny (Ecclesiastes 12:5)

BUT WHERE?

The cemetery where you will be buried can not entomb your soul. Though your body was burned at the cremation pyre , it could not consume your soul. If you perished in the depth of the sea, your soul would not drown.

YOUR SOUL WILL NEVER DIE !

THE GOD OF HEAVEN AND EARTH HAS SAID, “ALL SOULS ARE MINE”

Some place in the hereafter your soul, “the real you”, will meet the deeds done while your body was still alive (in the life)—whether good or bad. Refer to Hebrews 9:27.
You may worship sincerely.
You may fell sorry for your bad deeds,
You may even restore that which was stolen.—

BUT—

The God of Heaven, the righteous Judge of all the earth knows your sins and life—nothing is hidden from Him. You, with your sins can never enter the bliss and glory of the future world.

But, this same Heavenly God is a God of love. He has designed a way for the redemption of your life and your soul. You need not be cast into everlasting doom and hell fire. God sent Jesus into this world to save your soul. Jesus took your sins upon Himself when He suffered and died on the cross of Calvary. God gave the best heaven had as a sacrifice for your sins. “But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes” (Isaiah 53:5). These words were prophesied about Jesus many years before He came to Earth.

Will you believe that Jesus loves you? Will you pray and confess your sins to Him? Will you repent and believe in Jesus, the Son of the Living God? Upon a total commitment to Him.He will bring peace to your soul and give you a glorious life after death. Only then can you be assured of an eternal home of great joy and comfort for your soul.

But OH! The pit of doom and unending fire awaiting those who in this lifetime reject the redeeming love of Jesus. There will be no turning or saving after death.. “then shall he say unto them on the left hand. Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels” (Matthew.25:41) “ And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth” (Matthew 25:30).

God, in the Holy Bible, warns of the impending final judgment of all the earth. In these Scriptures it is prophesied that before that notable Day of Judgment there will be clear and pronounced signs.

Before His coming there shall be wars and rumors of wars, distress and perplexity of nations. Nations will be fighting each other and will seem to find no way of settling their differences of attitudes and opinions.

There shall be earthquakes and pestilences in various places. The Bible tells us that evil men will wax worse and worse. At the same time people will not heed the warning but be lovers of pleasure more than lovers of God. Are we not witnessing the fulfillment of these prophecies in our day? Refer to Matthew 24:6,7,12 and 2 Timothy 3:4.

Let us remember that our just and great Judge will not be influenced by our present wealth or poverty, fame or disgrace, or by our color, race , cast or creed. Some day we will stand before our great Creator and Lord to be judged according to our deeds. Read Matthew 25: 32, 33.

In the endless eternity ahead there will be no time clock, no annual calendar, and centuries will not be reckoned .The smoke of the torment of the sinner and ungodly shall ascend forever and forever – while at the same time the joys, songs, bliss and confort of the redeemed will be unending in heaven. Make your choice now! Soon it may be too late, “Behold, now is the day of salvation”. (Matthew 11:28-30)

VIETNAMESE TRANSLATION:

Trong giây phút này bạn đang sống, đang thở. Ngày ngày bạn ăn uống, đi lại, làm việc và nghĩ ngơi. Bạn có thể đang sống sung túc hoặc nghèo khổ. Mặt trời mọc rồi lặn đều đạn mỗi ngày. Đâu đay có đứa trẻ mới ra chào đời, nhưng cũng có người vừa mới nằm xuống, đi vào cõi chết.

CUỘC ĐỜI NÀY CHỈ LÀ TẠM NHƯNG CHẾT RỒI TA SẼ VỀ ĐÂU?

Dù cho bạn là người tin Chúa nữa vời hoặc Bạn là:
Tín đồ Hồi giáo
Tín đồ Ấn Độ giáo
Tín đồ Phật giáo
Tín đồ Do Thái giáo
Tín đồ một đạo nào đó, hoặc không theo một tôn giáo nào.

Dù là ai, chúng ta cũng phải nghĩ đến vấn đề này. Vì khi cuộc đời này chấm dứt, chúng ta sẽ trở về.

NHƯNG VỀ ĐÂU?

Bởi vì : Ngôi mộ mà người ta chôn Bạn, sẽ không chôn chặt linh hồn bạn. Nếu bạn bị thú dữ ăn thịt, thú dữ sẽ không nuốt mất linh hồn bạn. Nếu Bạn được hỏa táng, lữa hỏa táng cũng không thiêu hóa linh hồn Bạn. Dù cho bạn bị chôn vùi dưới lòng biển cả, biển cũng không nhận chìm linh hồn của Bạn.

LINH HỒN BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT.
ĐẤNG DỰNG NÊN TRỜI VÀ ĐẤT ĐÃ PHÁN: “TẤT CẢ LINH HỒN THUỘC VỀ TA”.

Một ngày kia linh hồn Bạn, tức là CHÍNH BẠN, sẽ nhìn thấy lại tất cả những gì bạn đã làm trên trần gian này, điều tốt cũng như điều xấu.

Có thể Bạn là người sùng đạo, biết hối hận khi làm điều quấy. Bạn cũng đền bù lại những gì đã lấy của người khác. Dĩ nhiên tất cả những điều đó đều tốt.

NHƯNG

Chúng ta không thể chuộc tội cho chính mình.
Đức Chúa Trời, vị Thẩm Phán công bình của cả thế giới, biết rõ tội lỗi và đời sống chúng ta, không một điều gì có thể che dấu Ngài. Và là người tội lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ được bước vào Thiên đàng vinh quang, hạnh phúc.

NHƯNG

Đức Chúa Trời cũng là Chúa của tình thương. Ngài đã hoạch định một phương cách để cứu vớt đời sống và linh hồn Bạn. Nếu Bạn cầu nguyện xưng tội với Chúa, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài sẽ tha thứ cho Bạn, và Bạn sẽ không phải đi vào nơi hồ lữa trầm luân đời đời.
Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt vì tội của Bạn. Nếu Bạn thờ Chúa và cầu khẩn một mình Ngài, Ngài sẽ đem bình an đến cho cuộc đời Bạn, và ban cho Bạn sự sống vĩnh cửu đời sau. Nhưng trước hết, Chúa Giê-xu phải là Đấng Cứu Tinh của đời Bạn, vì chỉ một mình Ngài có thể đảm bảo cho linh hồn Bạn một nơi vĩnh cửu an vui và thỏa mãn.

Nhưng than ôi! Địa ngục và hồ lữa đời đời vẫn đang chờ đón những ai khước từ tình thương cứu rỗi của Chúa Giê-xu khi còn sống trong đời này. Vì khi chết rồi họ không thể làm gì được nữa. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng : “Hởi kẽ bị rũa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lữa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó” (Ma-thi-ơ 25: 41) “Còn tên đầy tớ vo ích đó, hãy quăng nó ra ngoài và chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 25:30).

Qua Thánh Kinh, Chúa cảnh cáo rất nhiều về ngày phán xét cuối cùng của thế giới. Thánh Kinh cho biết sẽ có những dấu hiệu cụ thể, báo hiệu ngày phán xét cuối cùng. Trước khi Chúa trở lại, thế giới sẽ có chiến tranh, có tiếng đồn về giặc giã, hoạn nạn và rối loạn giữa các nước. Các quốc gia trên thế giới sẽ gây chiến với nhau và người ta không thể nào giải quyết được những tranh chấp giữa các nước.

Sẽ có động đất và bệnh dịch xảy ra khắp nơi. Các dấu hiệu này đã xuất hiện rất nhiều trong những năm gần đây. Thánh Kinh cũng cho biết, người tội lỗi sẽ càng phạm tội nhiều hơn nữa. Người ta không để ý đến lời cảnh cáo của Chúa, nhưng cứ mê đắm những thú vui của trần gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.

Hãy nhớ Đức Chúa Trời,vị Thẩm Phán của mình không bao giờ để ý đến sự giàu sang, nghèo hèn, danh tiếng, địa vị, màu da, chủng tộc của chúng ta. Dù là ai, nhưng nếu khước từ ơn cứu rỗi của Chúa, thì một ngày kia chúng ta sẽ phải trình diện trước mặt Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, mà không thể chạy chữa hay biện minh một lời nào.

Trong cõi đời đời sẽ không còn giờ phút, năm tháng, cũng không ai đếm từng thế kỹ nữa.

Những luồng khói đau đớn của người tội lỗi trong địa ngục sẽ bốc lên mãi không bao giờ dứt. Trong khi đó, những ngày ca hát, vui vẻ, bình an của người được cứu trên Thiên đàng sẽ dài đến vô tận.

Bạn hãy tin nhận Chúa hôm nay! Nếu chần chừ rồi Bạn sẽ hối tiếc. Thánh Kinh dạy:
“ Hôm nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi” (I.Cô-rinh-tô 6:2). Bạn cũng có thể tìm đọc các sách Phúc Âm, hoặc Kinh Thánh Tân Ước, hoặc toàn bộ Thánh Kinh để hiểu rõ vấn đề hơn. Nếu nếu muốn tìm hiểu thêm, xin biên thư về: bất kỳ một Hội Thánh Tin Lành nào gần nơi bạn ở.

SUU TAM
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com