HTTL Hà Nội – Một người phụ nữ 45 tuổi lần đầu được học chữ và đã biết đọc Kinh Thánh sau 4 tháng học chương trình Xóa mù chữ do Thánh Kinh Hội Việt Nam thực hiện, cùng với sự giúp đỡ thu âm giáo trình bởi Ban Truyền Thông HTTL Hà Nội.

Tính đến nay, chương trình đã được áp dụng ở tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên và Mường Lát, Thanh Hóa và một số tỉnh trong miền Trung & miền Nam. Đã có hơn 330 lớp học tiếng Việt như thế này được nhân rộng ra trong năm 2015 & 2016. Ngợi khen Chúa vì những điều Ngài đã làm cho cộng đồng các sắc tộc tại Việt Nam.

Nội dung người phụ nữ đã đọc: “Sự sáng tạo nên thế giới ngày thứ Ba. Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn” thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là “đất”, còn khối nước tụ lại là “biển”. Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh thảo mộc: cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt” thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba” Trích từ giáo trình học.

Tin bài & nguồn video: Thánh Kinh Hội Việt Nam