Các Quan Xét 1:1-26
“Sau khi Giô-suê qua đời, người Ít-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh người Ca-na-an? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là người Giu-đa phải đi lên; kìa, Ta đã phó xứ vào tay họ” (câu 1, 2).

Câu hỏi suy ngẫm:

Người Ít-ra-ên có khởi đầu tốt lành nào khi tiếp tục chinh phục Đất Hứa? Bên cạnh những thành công, có không ít thất bại. Bạn học được gì từ điều này? Để có những khởi đầu tốt lành trong công việc, bạn cần làm gì?

Vì nhiều lý do, có nhiều điều chúng ta trù tính nhưng chưa thể thực hiện. Sẽ thật vui mừng và khích lệ sau một thời gian bị trì hoãn, khi một dự án của chúng ta bắt đầu khởi động. Cũng vậy, sự khởi đầu của chiến dịch chinh phục mới khiến người Ít-ra-ên vui mừng phấn chấn. Dưới thời của ông Giô-suê việc tiến chiếm vùng trung tâm, phía nam, phía bắc của Đất Hứa đã thành công (Giô-suê 6, 10 và 11) và toàn xứ được chia cho các chi phái. Nhưng vẫn còn nhiều vùng đất chưa được chinh phục. Phân đoạn này mô tả bước tiếp theo của việc chinh phục Đất Hứa. Các chi phái Giu-đa và Si-mê-ôn liên kết với nhau và về sau hình thành vương quốc Giu-đa. Hai chi phái này thoát khỏi sự lưu đày và trở thành dân tộc của Chúa Giê-xu. Vì thế phân đoạn này giúp chúng ta hiểu được cội nguồn lịch sử của đức tin chúng ta và một lần nữa nhắc chúng ta rằng sự hiệp một tạo thành sức mạnh để chiến thắng.Phần chính của câu chuyện kể về những thành phố chính của miền nam mà người Ít-ra-ên chiếm được: Bê-xéc (câu 4), Giê-ru-sa-lem (câu 21), Hếp-rôn (câu 10); Đê-bia (câu 11), Họt-ma (câu 17), ba thành phố ở miền tây (câu 18) và Bê-tên (câu 22). Bên cạnh chiến dịch thành công này là một số câu chuyện phụ khác như câu chuyện về A-đô-ni-Bê-xéc (câu 5-7), về Ca-lép (câu 12-15), anh em vợ của Môi-se (câu 16) và một người ở Bê-tên hợp tác với người Ít-ra-ên (câu 23-26). Từng câu chuyện nhắc nhở chúng ta về sự phức tạp của cuộc sống. Bên cạnh những chiến thắng là những thất bại mà chúng ta sẽ thấy sau này của một số chi phái như Sa-bu-lôn (câu 30), A-se (câu 31-32), Nép-ta-li (câu 33) và Đan (câu 34-36). Để có được những khởi đầu mới tốt lành người Ít-ra-ên đã tìm kiếm Đức Chúa Trời và Ngài đã đáp lời (câu 2) bằng cách giúp họ chiến thắng (câu 4, 19, 22). Những khởi đầu tốt lành này xuất phát từ thái độ tin cậy, cùng với sự kiên trì thực hiện các công việc một cách linh hoạt. Khi tin Chúa Giê-xu chúng ta bước vào một khởi đầu mới. Tuy vậy vẫn còn nhiều lãnh vực trong cuộc đời của chúng ta cần sự đổi mới từ Ngài. Vì thế chúng ta cần cậy ơn của Chúa để tiếp tục đổi mới từng ngày. Bạn học được điều gì để có những khởi đầu tốt lành trong cuộc sống?

Lạy Chúa, xin giúp con khởi đầu mọi công việc với sự tìm kiếm ý muốn của Ngài, với lòng tin cậy nơi Ngài và kiên trì chịu đựng gian khổ để hoàn thành công việc Ngài giao.

Ngày 8/18/2010

Vết Mòn Và Lệ Thường

Đọc: Đa-ni-ên 6:1-10


Vừa buổi sáng xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. – Thi Thiên 143:8


Tôi thích nhất mùa hè. Tôi yêu những ngày nhàn nhã, khi có thể gác sang một bên những lệ thường mà không thấy mình có lỗi. Làm những việc mới, thấy những chỗ mới và tự cho mình có thời gian đi “con đường ngoạn mục,” thêm sức sống mới cho tâm linh tôi, và làm mới lại nhiệt tình trong cuộc sống cùng công việc. Nhưng mùa hè cũng có thể là thời gian nguy hiểm, phá vỡ những thói quen tốt. Một số lệ thường vẫn tốt, vì nâng cao tính hiệu quả và bảo đảm làm xong những việc quan trọng. Dù sao, chúng ta cũng cần những thời điểm cùng nơi chốn cố định cho một số việc, kẻo thế giới lại bị hỗn loạn. Tạo vật được chỉ định hoạt động theo thời khóa biểu, và vì là một phần trong tạo vật, chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta cần thực phẩm và giấc ngủ theo giờ giấc đều đặn. Đôi khi chúng ta nghe những cảnh báo chính đáng, về việc để cho lệ thường biến thành vết mòn. Nhưng Kinh Thánh cho thấy dành giờ cố định cho vài điều, là tốt. Đa-vít nói buổi sáng là giờ thích hợp để ông ca tụng Chúa và cầu xin sự dẫn dắt của Ngài (Thi Thiên 5:3; 143:8). Còn Đa-ni-ên thì cầu nguyện mỗi ngày ba lần, và ngay cả lời đe dọa tử hình, cũng không khiến ông thay đổi lệ thường (Đa-ni-ên 6:10). Trong khi tận hưởng những ngày không vướng bận lo âu, chúng ta không được chểnh mảng trong việc dành thì giờ với Đức Chúa Trời. Thưởng thức món dinh dưỡng thuộc linh, là một lệ thường cho tất cả các mùa. – Julie Ackerman Link


Those who wait on the Lord shall renew their strength. – Isaiah 40:31


Ai trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới. – Ê-sai 40:31