A Lost Soul On Judgment Day

The last and dreadful day has come (Acts 17:31)
The trumpet loudly sounds (1 Corinthians 15:52)
The sleeping million in the earth
Rise from the quaking ground!

O fearful sight! Where can I hide (Revelation 6:16)?
What doleful wails I hear (Matthew 24:30)!
The moon turns now to bloody red (Revelation 6:12),
The stars fall from their sphere (Revelation 6:13; Mark 13:25)!
The isles and mountains flee away (Revelation 16:20)
The sun – it will not shine (Revelation 6:12)
My eyes behold Christ come (Luke 21:27; Revelation 1:7),
To judge the works of time (Revelation 20:12)!
No place to hide!

I care not now what people think
Or if they hear my cries
My money and my pleasures, too,
Have vanished with my pride.
Down on my knee I fall, and then (Romans 14:11)
Confessing Christ as “Lord of all” (Philippians 2:11)-
I have no stubborn, proud heart now,
O hear the Great Judge call!
Too late to pray!

My sins are trailing my poor soul (1 Timothy 5:24)
Up to the throne of God.
Why do they follow, even here?
They will not pass His Word (John 12:48)!
With piercing look, He views my works (Ecclesiastes 12:14)
There is nothing I can hide (Romans 2:16).
Where is one of my earthy friends?
Come! Stand here by my side!
No, now I stand ALONE (Romans 14:12)!

I glance at Him, the Righteous Judge,
He says, “Depart from Me” (Matthew 25:41)!
I drop into the fiery pit (Revelation 20:15)
For all ETERNITY!
God! Give me just ONE moment now
Of time! Please hear my cry!
(Despairing thought – ‘Twas I who chose to EVER, EVER DIE!)
No more hope!
A thousand tongues could describe
The anguish that I feel (Matthew 23:30),
Too late too late now to repent
Hell fire is all too REAL (Mark 9:46)
Forever now while ages roll (Revelation 20:10),
My soul shall scream and burn.
Though torment reigns, my mind is clear (Luke 16:25)-
In life, God’s love I spurned.
Forever doomed!

No water here, no light, no rest (Luke 16:24)
No love, no joy, no friend,
No children dear, no cheering song,
No hope my fate will end (Matthew 25:46).
Writhing in Flames, pain racks my soul,
And piercing cries I hear (Luke 13:28).
My wretched soul God sees it not – ‘Tis more than I can bear!
Forgotten eternally!
Dear friend, today a loving Lord
Would save you from this fate.
Come humble now, accept His grace
Before it is too late!

VIETNAMESE TRANSLATION:

MỘT LINH HỒN HƯ MẤT TRONG BUỔI SÁNG XÉT XỬ

Ngày cuối cùng và đầy kinh khiếp đã đến (Công vụ 17:31)
Âm thanh của những tiếng kèn lớn (1 Cô-rin-tô 15:52)
Hàng triệu người đang ngủ trong lòng đất
Sống lại sau cơn địa chấn!

Ô, một cảnh tượng đáng sợ! Tôi có thể nấp mình ở đâu (Khải huyền 6:16)?
Tôi nghe những tiếng kêu van đau khổ (Ma-thi-ơ 24:30)
Mặt trăng trở nên đỏ như huyết (Khải huyền 6:12)
Các ngôi sao rơi xuống từ các từng trời (Khải huyền 6:13; Mác 13:25)
Các đảo và núi non biến mất (Khải huyền 16:20)
Mặt trời không còn chiếu sáng nữa (Khải huyền 6:12)
Mắt tôi nhìn thấy Chúa Jesus Christ đến (Lu-ca 21:27; Khải huyền 1:7),
Giờ phán xét đã điểm (Khải huyền 20:12)
Không có nơi nào để lẩn trốn!

Bây giờ tôi không quan tâm đến những gì người ta suy nghĩ
Hay nếu họ nghe tiếng kêu cầu của tôi
Tiền bạc và những vui thú của tôi nữa.
Sự kiêu hãnh của tôi cũng biến mất.
Và khi ấy tôi té ngã, quì xuống trên gối (Rô-ma 14:11)
Xưng nhận Đấng Christ là “Chúa của các chúa” (Phi-líp 2:11)
Tôi không còn gì để bướng bỉnh hay tự hào.
Tôi nghe Đấng phán xét vĩ đại tuyên bố!
Đã quá trễ để cầu nguyện!

Tội lỗi theo đuổi linh hồn đáng thương của tôi (1 Ti-mô-thê 5:24)
Lên tới ngai của Đức Chúa Trời
Tại sao chúng nó theo tôi, ngay cả ở đây?
Chúng nó sẽ không mất đi vì Lời Chúa sẽ phán xét (Giăng 12:48)!
Bằng cái nhìn thấu hiểu, Ngài tính sổ các công việc tôi (Truyền đạo 12:14)!
Không có điều gì tôi có thể che giấu (Rô-ma 2:16)
Một trong những người bạn thân của tôi ở đâu?
Không, bây giờ tôi phải đứng đây MỘT MÌNH. (Rô-ma 14:12)!

Tôi liếc nhìn Ngài – Đấng Thẩm Phán Công Nghĩa.
Ngài phán: “ Hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 25:41)
Tôi bị quăng vào hồ lửa (Khải huyền 20:15)
Vĩnh viễn ĐỜI ĐỜI!
Chúa ôi! Xin cho tôi một phút
Xin hãy nghe tiếng tôi nài xin!
(Ý tưởng tuyệt vọng – Tôi đã chọn sự CHẾT ĐỜI ĐỜI)
Không có hy vọng nào khác!
Tôi không thể nào diễn tả
Nỗi thống khổ mà tôi cảm biết (Ma-thi-ơ 23:30)
Đã quá trễ để ăn năn
Lửa địa ngục là RẤT THẬT (Mác 9:46)
Bây giờ khi thời gian không còn ý nghĩa (Khải huyền 20:10)
Linh hồn tôi sẽ kinh hoàng trong lửa đốt.
Trong thời kỳ thống khổ, tâm trí tôi vẫn tỉnh táo (Lu-ca 16:25)
Tôi đã khước từ tình yêu của Chúa khi sống trên đất.
Bị kết tội vĩnh viễn!

Không có nước uống, không ánh sáng, không được yên nghỉ (Lu-ca 16:24)
Không có tình yêu, niềm vui hay bạn bè
Không còn con cái hay những bài hát vui vẻ
Số phận tôi sẽ kết thúc trong vô vọng (Ma-thi-ơ 25:46)
Quằn quại trong lửa, nỗi đau gặm nhấm linh hồn tôi
Tôi nghe những tiếng kêu van, rên siết rùng rợn (Lu-ca 13:28)
Chúa có thấy hay không linh hồn tôi khốn khổ – hơn cả những gì tôi có thể chịu đựng!
Bị lãng quên đời đời!
Bạn thân mến, hôm nay Chúa yêu thương mời gọi
Muốn cứu bạn khỏi số phận khiếp kinh
Hãy khiêm nhường đến, tiếp nhận ân điển Ngài
Trước khi quá trễ!

SUU TAM

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]