God had a wonderful plan. He thought of a lovely world and while he thought, He made it. He made it all out of nothing. When God made anything. He just said, “Let it be made” and there it was! Once there was nothing in this world.

No fish.
No stars in the sky.
No sea and pretty flowers.
All was empty and dark.
But there was God.

God had a wonderful plan. He thought of a lovely world and while he thought, He made it. He made it all out of nothing. When God made anything. He just said, “Let it be made” and there it was!

He made light. He made the rivers and seas, the grass-covered earth, the animals, birds and trees.

Last of all. He made a man, and then He made a wife for the man. Their names were Adam and Eve.

God loved them very dearly. Every evening He visited them in the lovely garden they lived in.

The whole garden was theirs to enjoy, except for one tree, which was God’s forbidden tree.

Adam and Eve were happy until one day Satan, the enemy of God, tempted them. They decided to taste the fruit of God’ s forbidden tree. They sinned. For the first time they were ashamed and sad.

No longer could they talk to God. Now they would have pain and trouble. And they would have to die.

How sorry they were!

God promised to help them. When the right time would come, he would send His Son Jesus into the world. Jesus would come down from Heaven and make a way for sin to be forgiven. To do this, He would suffer and die for mankind. How glad they were that God would send a Savior!

Adam and Eve had children and grandchildren. By and by there were many people living in the world.

God wanted everyone to be happy. He told them what to do. Here is a list of rules God gave them:

1. Thou shalt have no other gods before me.
2. Thou shalt not make unto thee any graven image.
3. Thou shalt not take the name of the Lord in vain.
4. Remember the Sabbath day, to keep it holy.
5. Honor thy father and thy mother.
6. Thou shalt not murder.
7. Thou shalt not commit adultery.
8. Thou shalt not steal.
9. Thou shalt not bear false witness ahainst thy neighbor.
10.Thou shalt not covet thy neighbor’s house , thou shalt not covet thy neighbor’s wife, nor his manservant nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbor’s (Exodus20:3-17).

These were written in the Bible so we can read them, too. If we obey them, we will be happy.

Satan does not want us to obey them. Sometimes he tells us to steal something when no one is looking. But God knows it. God sees everything.

Sometimes Satan tempts us to tell a lie and makes us think no one will find it out. God knows it. He hears everything.

When we do these things, we feel bad inside. God loves us and wants to help us to be
good. That why He sent Jesus into the world. God remembered His promise.

After many years, Jesus was born as a little baby. He grew up and became a man.

He did many wonderful things. He healed the sick. He made the blind to see. He blessed the children.

Jesus never did anything wrong. He told the people about God and how to obey Him.

After a while the enemies of Jesus nailed Him to a cross. He died.

He suffered and died for the sins of all the people, even those who nailed Him to the cross.

Jesus was buried. But then a wonderful thing happened. He did not stay in the grave. He arose from the death!

Soon God took Him back to Heaven in the cloud. While His friends were watching Him leave, an angel told them Jesus would come back again.

Jesus died for our sins, too. He wants us to be sorry and confess our sins. He is ready to forgive us.

We can pray to God anytime. He hears every word and knows every thought. He makes us feel happy inside when our sins are forgiven. Then we want to be kind.

We may choose to disobey God and follow Satan. But God’s Word says that if we reject Him in this life. He will cast us down to hell. Hell is place of fire that burns forever. But if we love and obey Jesus. He will take us up to Heaven when He returns. Heaven is the beautiful home of God and His Son Jesus. It is a home of love and light. Then we will always be happy.

The SONG:

Jesus loves me

1. Jesus loves me! This I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong.They are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.

2. Jesus loves me! He who died. Heaven’s gate to open wide. He will wash away my sin, Let His little child come in.

3. Jesus loves me when I’m good when I’m very, very good. Jesus loves me. When I’m bad. But makes Him very sad.

4. Jesus loves me! Loves me still. Tho’ I’m very weak and ill. From His shining
throne on high, Come to watch me where I lie.

5. Jesus loves me. He will stay close beside me all the way.
If I love Him when I die. He will take me home on high.

CÂU CHUYỆN HAY NHẤT TRÊN ĐỜI

Ngày xưa thế giới này không có gì cả.
Không có cá dưới biển.
Không có sao trên trời.
Không có biển cả, cũng không có các loài hoa tươi đẹp.
Tất cả đều trống không và tối đen.

Nhưng lúc đó đã có Đức Chúa Trời. Ngài chính là Ông Trời mà chúng ta vẫn thường khẩn cầu mỗi khi chúng ta gặp hoạn nạn.
Đức Chúa Trời có một chương trình thật kỳ diệu. Ngài muốn tạo dựng một thế giới tốt đẹp. Khi vừa nghĩ đến thế giới đó là Ngài đã tạo dựng được ngay. Chúa tạo dựng muôn vật từ hư vô. Mỗi khi muốn tạo nên vật gì, Ngài chỉ phán: “Hãy có”, vật đó được tạo dựng .

Trước hết Đức Chúa Trời tạo nên ánh sáng. Sau đó Ngài dựng nên song, biển. Ngài khiến cỏ xanh mọc lên bao phủ mặt đất. Chúa cũng dựng nên thú vật, chim chóc và cây cối. Cuối cùng, Ngài dựng nên con người. Ngài làm nên một người đàn ông và một người đàn bà, đặt tên là A-dam và Ê-va. Họ là đôi vợ chồng đầu tiên trên thế giới.

Đức Chúa Trời yêu thương A-dam và Ê-va vô cùng. Mỗi buổi chiều Ngài vào vườn Ê-đen thăm họ. Chúa cũng dựng nên một khu vườn xinh đẹp, với cây lành trái ngọt cho họ vui hưởng. Họ được tự do ăn các cây trái trong vườn, ngoại trừ cây ở giữa vườn, đó là cây cấm.

Ông A-đam và bà Ê-va sống trong vui vẻ và hạnh phúc cho đến một ngày kia, quỷ Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời- đã đến cám dỗ ông bà ăn trái cây Chúa cấm. Hai ông bà nghe lời ma quỷ, ăn trái cấm, va đã phạm tội với Chúa.

Sau khi phạm tội, A-đam và Ê-va vừa đau buồn vừa xấu hổ. Ông bà không còn được trò chuyện thân mật với Đức Chúa Trời. Cuộc sống của ông bà bắt đầu gặp khó khăn, đau khổ, và một ngày kia hai ông bà sẽ phải chết. A-đam và Ê-va hối tiếc lắm nhưng đã quá muộn.

Tuy nhiên, sau đó Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ giúp họ. Chúa cho hai ông bà biết rằng, đến đúng thời điểm, Chúa sẽ sai con Ngài là Chúa Giê-xu, từ thiên đàng xuống trần gian để chuộc tội cho loài người. Chúa Giê-xu sẽ phải chịu đau đớn và phải chịu chết. Ông A-đam và bà Ê-va thật vui mừng khi biết Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ một Đấng Cứu Thế.

Sau đó hai ông bà sinh con cái. Dần dần loài người lan tràn ra khắp cả trái đất.

Vì muốn loài người được hạnh phúc nên Đức Chúa Trời ban cho loài người một bảng luật pháp, để họ theo đó mà sống.

Bảng luật pháp của Chúa gồm những điều sau đây:

1- Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.
2- Ngươi chớ làm tượng chạm.
3- Ngươi chớ nói phạm đến danh của Đức Chúa Trời.
4- Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh,
5- Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ.
6- Ngươi chớ giết người.
7- Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8- Ngươi chớ trộm cắp.
9- Ngươi chớ làm chứng dối.
10- Ngươi chớ tham nhà cửa, vợ, tôi tớ, súc vật hoặc bất cứ điều gì của người lân cận ngươi.

Tất cả những điều luật này điều được ghi lại trong Kinh Thánh để chúng ta có thể tìm đọc và nếu vâng theo, chúng ta sẽ được hạnh phúc.

Sa-tan không muốn chúng ta tuân giữ luật của Chúa. Chẳng hạn như khi ta ở chổ vắng người, nó xúi giục ta ăn cắp, bảo rằng không ai trông thấy. Nhưng chúng ta biết Chúa nhìn thấy và biết rõ tất cả, không điều gì có thể qua mắt Ngài.

Có khi Sa-tan xui cho ta nói dối, và khiến ta nghĩ rằng không ai biết được điều gian dối đó. Nhưng Chúa biết, vì Ngài nghe và thấy tất cả mọi sự.

Mỗi khi phạm tội, chúng ta thấy khó chịu trong lòng. Chúa yêu chúng ta, và muốn giúp chúng ta trở nên người tốt. Chính vì thế mà Ngài đã sai Chúa Giê-xu, con Ngài, đến thế gian. Chúa không quên lời Ngài hứa với A-đam và Ê-va trước kia.

Sau đó khá lâu, Chúa Giê-xu đã giáng sinh, trong hình hài một em bé yếu đuối. Ngài cũng lớn lên, trở nên một người như bao nhiêu người khác. Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ. Ngài chữa lành những người đau ốm, mở mắt cho người mù, ban phước cho trẻ con.

Chúa Giê-xu không bao giờ phạm tội. Ngài dạy cho mọi người biết về Đức Chúa Trời và giúp họ vâng lời Đức Chúa Trời.

Sau đó ít lâu, kẽ thù của Chúa đóng đinh Ngài trên cây thập tự và Ngài đã chết. Chúa Giê-xu đã chết cách đau đớn vì tội của tất cả mọi người trên thế gian này, kể cả những người đã đóng đinh Ngài.

Người ta chôn Chúa trong mộ, nhưng một điều lạ đã xảy ra. Chúa Giê-xu không nằm luôn trong mộ nhưng Ngài đã sống lại.

Sau đó Đức Chúa Trời đón Ngài về thiên đàng. Khi các môn đồ đang ngước nhìn Chúa Giê-xu ngự về trời, một thiên sứ hiện đến, cho biết một ngày kia Chúa sẽ trở lại.

Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của chúng ta. Ngài muốn chúng ta ăn năn, hối cải và xưng tội với Ngài. Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta.

Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào, vì Ngài nghe lời cầu xin của chúng ta, và biết rõ những điều chúng ta suy nghĩ trong lòng. Khi được Chúa tha thứ, chúng ta se thấy bình an, nhẹ nhàng và vui sướng.

Nếu chúng ta cãi lời Chúa để đi theo ma quỷ thì khi chết, ma quỹ sẽ kéo chúng ta xuống địa ngục. Địa ngục là nơi có lửa cháy đời đời, không bao giờ tắt.

Ngược lại, nếu chúng ta yêu Chúa và vâng lời Chúa dạy, khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được về Thiên đàng với Ngài. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trị, là nơi có tình thương, có ánh sáng. Ở đó chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc mãi mãi.

GIÊ-XU YÊU TÔI

Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay,
Kìa Kinh Thánh đã tỏ cho hay.
Các con thơ thuộc Giê-xu đây,
Chúng yếu nhưng Ngài rất mạnh này.
Giê-xu yêu tôi lắm!
Phải tôi được Chúa yêu,
Giê-xu yêu tôi lắm,
Chính trong Lời Chúa dạy nhiều!

SUU TAM

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com