• Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống
  • Oneway Radio
  • Chương Trình Truyền Hình Tình Yêu Không Biên Giới

 

 

 

  • Chương Trình Phát Thanh Nguồn Sống

Xin Quý thính giả phổ biến chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống trên sóng ngắn radio tại Việt Nam cho những thân tín hữu không có điều kiện truy cập Internet theo thời khóa biểu như sau.

  • Tiếng ViệtTối từ 18:00 đến 19:00 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.855 kHz
  • Các Tiếng Sắc TộcTối từ 19:00 đến 20:30 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.920 kHz
     
 
        . Tình Yêu Không Biên Giới
          Website: www.tinhyeukhongbiengioi.org

       

 

        . ONEWAY RADIO

          Website: http://oneway.vn/

     
       
         . VĂN HÓA & NIỀM TIN

           Website:  http://www.songdaoonline.com/?com=songdaosudiep&

 

 

Tiếng Việt Sáng từ 5:30 đến 6:00 giờ trên sóng ngắn 25m, tần số 12.09 kHz Tối từ 20:00 đến 21:00 giờ trên sóng ngắn 31m, tần số 9.92 kHzCác Tiếng Sắc Tộc Tối từ 18:00 đến 20:00 giờ trên sóng ngắn 25m, tần số 9.92 kHz Tối từ 20:00 đến 21:00 giờ trên sóng ngắn 41m, tần số 7.48 kHz

 

INTERNET RADIO

Giờ California
Chương Trình
00:00Sống Theo Đúng Mục Đích Truyện Tích Thánh Kinh Câu Chuyện Gia Đình
12:00Phát Thanh Tin Lành Hôn Nhân (Câu Chuyện Gia Đình) Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm
01:00, 13:00Sống Với Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm Giảng Luận Thánh Kinh
02:00, 14:00Phát Thanh Nguồn Sống
03:00, 15:00Chúa Nhật: Tình Yêu Không Biên Giới Thứ Hai: Hội Thánh Tin Lành Orange Thứ Ba: San Diego Vietnamese Church Thứ Tư: Word Alive Family Church Thứ Năm: Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam Thứ Sáu: Westminster Vietnamese Baptist Church Thứ Bảy: Hội Thánh Tin Lành Orange
04:00, 16:00Sống Với Thánh Kinh
05:00, 17:00Giảng Luận Thánh Kinh Đọc Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng
06:00-11:00 18:00-23:00Nhạc

 

TV GUIDE

Giờ CaliforniaChương TrìnhĐài Truyền Hình
Mon10:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
Wed6:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
Thu5:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
Fri15:00TYKBGCable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
18:00VBC, Houston, TXVBCweb.org
21:00TYKBGCable Public TV, Ch. 6 (Orange County, CA)
Sat8:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
16:00HTTL OrangeVBS-TV (57.6)
Sun5:00TYKBGVHNTV, DIRECTTV Ch. 2073
7:00TYKBGLittle Saigon TV (44.4)
7:00VBC, Houston, TXVBCweb.org
9:00TYKBGCable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
10:00HTTL OrangeLittle Saigon TV (44.4)
12:15HTTL Thanh LễVietChristian Live TV
17:30TYKBGCable Public TV, Ch. 3 (Garden Grove, CA)
19:30HTTL Thanh LễVietChristian Live TV

 

         .  Tin Lanh Bay Area

            Website: tinlanhbayarea.org

 

         .  Chương Trình Phát Thanh Hy Vọng

            Website:  www.phatthanhhyvong.com

 

         .  LEADING THE WAY DUAL LANGUAGE RADIO

            Website:   www.oneplace.com